Topplacering för Norrmejerier

Anders Fredriksson, vd, Norrmejerier. Foto: Jan Lindmark

Norrmejerier hamnar på plats 6 när svenskar rankar hållbara livsmedelsföretag.
– Utmärkelsen visar att ett enträget och långsiktigt arbete med att göra gott för Norrland gör avtryck. Vi jobbar i såväl små som stora steg med hållbara åtgärder. Varje enskild del har betydelse, säger Anders Fredriksson, vd för Norrmejerier.

Dessa hållbara åtgärder gjorde Norrmejerier under 2016:
Ökad biogasproduktion som täcker energibehovet med 20 procent vid Umeå mejeri.
Norrmejerier bytte till syntetisk diesel (HVO) i tankstationerna vid Umeå och Luleå mejerier. Närmare 75 procent av Norrmejeriers samlade drivmedelsförbrukning inom tunga transporter tankas vid där.
Miljöbesparingar genom utökad samdistribution och optimering i last och smartare körvägar.

I rankingen för 286 företag i olika branscher hamnade Norrmejerier på 20:e plats.

Rankingen är gjord av Sustainable Brand Index: https://www.sb-index.com/

Källa: Norrmejerier.