Norrköpings Tidningar (NTM) köper Swepress

 

Gratistidningen Norrköpings Magazinet är en av tidningarna som köpts upp av NTM som också äger av Norrbottens- och Gotlands Media.

NTM köper Swepress-koncernens tidningsverksamhet som bland annat ger ut Vimmerby Tidning och gratistidningarna Linköpings-Posten och Norrköpings-Magazinet.

”Förvärvet av Swepress tidningsrörelse känns mycket bra. Verksamheten passar väl in i vår struktur av medier och för vårt distributionsbolag och vårt tryckeri i Linköping. Vi ser möjligheter att vidareutveckla och förstärka vår verksamhet i regionen genom köpet och att även stärka den nyförvärvade rörelsen digitalt”, säger NTM:s koncernchef Lennart Foss i ett pressmeddelande

Swepress har sin bas i Vimmerby och ger ut följande dagstidningar och tidskrifter: Vimmerby Tidning, Linköpings Tidning/Kinda-Posten, Västerviks-Posten, Västerviks Kommunextra, Astrid Lindgrens Småland, Smålands Näringsliv, Linköpings-Posten, LP Shopping, Norrköpings-Magazinet, Östergötlands Näringsliv och Åkeri & Transport.

”Vi gör detta för att säkerställa tidningarnas långsiktiga utgivning och marknadsposition. Det är en bra lösning för tidningarna och dess personal. NTM och Swepress har en likartad syn på medieutvecklingen och vi känner att Swepress tidningar passar bra in i NTM:s struktur”, säger Swepress vd Bengt Ingemarsson i ett pressmeddelande.

Källa: Mediavärlden, NTM