Upplagesiffrorna fortsätter rasa för NSD och Kuriren

Upplagekurvorna för morgontidningarna i Norrbotten, som ägs av Norrköpings Tidningar, pekar allt snabbare nedåt och störst tapp har NSD med 1 700 ex (-6,5%).

Dagstidningarnas upplagor har minskat de senaste åren och tappet fortsätter. I Norrbotten minskar morgontidningarna Kuriren 400 ex och NSD hela 1 700 ex i den utdelade upplagan (exkl digital) i Tidningsstatistiks (TS) senaste upplagemätning som presenterades den 9 mars.

Intresset för att prenumerera på dagstidningar blir allt mindre och morgontidningarna i länet fortsätter att tappa stort i upplaga, det visar siffror från Tidningsstatistik. I TS statistik har även den digitala upplagan införts och där har NSD har idag en upplaga på 26 100 (-700, -2,6%) och Norrbottens Kuriren 15 700 (-600, -3,7%). Siffrorna för den utdelande upplagan (digitala exkluderad) är NSD 24 500 (-1 700, – 6,5%) och Kuriren 14 900 ex (-400, -2,7%).

Motsvarande siffror 2005 var 40 600 för NSD och 27 600 för Kuriren. NSD och Kuriren ingår i Norrbottens Media som ägs av Norrköpings Tidningar.

Piteå-Tidningen minskar också upplagan som nu är 12 800 (-600, -4,5%). Siffrorna för den utdelande upplagan (digitala exkluderad) är för PT 12 400 (-1 000, – 7,3%).

Länets minsta morgontidning Haparandabladet minskar och har ett tapp med 200 (-5,9%). Upplagan nu är 3 200 ex. Haparandabladet redovisar ej digital upplaga.

Utdrag från Tidningsstatistik 2017. Numer redovisar vissa tidningar även den digitala upplagan som en del i totala upplagan.

Länk till TS.se och Tidningsstatistik 2017 i PDF-format.

Tidningsstatistik 2017 (TS.se)

Tidning Upplaga Ändring Proc Fullt bet. Friex. Digital
NSD 26 100 −700 −2,6% 21 100 1 500 1 600
Kuriren 15 700 −600 −3,7% 12 300 1 100 800
Piteåtidningen 12 800 −600 −4,5% 11 500 500 400
Haparandabladet 3 200 −200 −5,9% 2000 200
NSD + Kuriren 41 800 −1300 −6,3% 33 400 2 600 2 400
Exkl digital & friex.
Orter NSD Kuriren NSD+Kur Hush+Ftg Proc
Norrbotten 24 500 14 900 39 400 135 929 28,99% Exkl digital
Norrbotten 23 000 13 800 36 800 135 929 27,07%
Exkl digital & friex
Orter NSD Kuriren NSD+NK Hush+Ftg Proc
Boden 4558 1618 6176 15054 41,03%
Gällivare 3294 471 3765 10267 36,67%
Haparanda 698 345 1043 5612 18,59%
Jokkmokk 645 324 969 2943 32,93%
Kalix 3080 680 3760 9222 40,77%
Kiruna 3419 299 3718 12690 29,30%
Luleå 6592 10202 16794 39970 42,02%
Pajala 1288 150 1438 3508 40,99%
Piteå 377 680 1057 21195 4,99%
Älvsbyn 77 171 248 4229 5,86%
Överaklix 811 174 985 2032 48,47%
Övertorneå 747 234 981 2685 36,54%
31,51%

Med reservation för felskrivningar.

Källa: TS.se