Få umgås med kollegorna utanför jobbet

Att gå på en after work med arbetskamraterna eller träffas på andra sätt utanför arbetstid skapar samhörighet och en ”vi”-känsla. Men enligt en undersökning från Yougov är det få svenskar som umgås med arbetskamraterna privat.
  – Om alla hade härliga arbetsplatser där alla trivdes så tror jag att man automatiskt sett blivit bättre vän med sina kollegor och även umgåtts på fritiden. Om man umgås med kollegorna är det ett tecken på att man trivs bra på jobbet, säger psykologen Oskar Henrikson till tidningen Metro.

Få vet att ”after work” i själva verket är ett svenskt uttryck, som fått spridning i övriga Skandinavien. Forskning i området visar att uttrycket dyker upp i Expressen i Stockholmssammanhang 27 september 1991. Då i formen av att en krog har en ”After work-meny”.
   Dan Porsfelt, som forskat på ämnet, menar att kulturen växte fram med inspiration från bland annat USA.
  – Det hade länge bedrivits ett framgångsrikt arbete för att få bort alkoholkonsumtionen från svenska arbetsplatser. Men under 1980-talet ville företagsledningar skapa vi-känsla och gemenskap, samtidigt som vi fick en mer kontinental syn på alkohol. Inspiration hämtades från tv-serier som Ally McBeal, säger han till tidningen Arbetsliv.

Att övergå till någon slags social aktivitet efter arbetsdagens slut – exempelvis med orden ”Let’s grab a beer” – är dock mer världsomspännande och mycket äldre. Flera undersökningar visar också på de positiva effekterna som finns kring att umgås med kollegorna på ett socialt plan. Förutsatt att det inte samtidigt måste innebära hög alkoholkonsumtion.
  – Risken är också att det blir mycket jobbsnack och att man fortsätter lösa problem och skapa strategier. Då kan det påverka den som sällan eller aldrig kan delta.   

Småbarnsföräldrar anställda som veckopendlar eller inte dricker alkohol är exempel på personer kan känna sig utestängda. Ibland resulterar det också i skitsnack om dem som inte är på plats, säger sociologen Dan Porsfelt, som tidigare forskat på After work, till tidningen Arbetsliv.

En annan akademiker som håller med är Hildegunn Sagvaag som skrivit en avhandling om alkoholbruk med anknytning till arbetet. Hon säger till Svenska Dagbladet att arbetsplatser måste vara mer kreativa och hitta andra vägar till social samvaro.
  – Alkohol är en lättvindig aktivitet tillsammans – den enklaste utvägen. Tänk gärna ett steg till. Teambuilding utanför arbetsplatsen kan ske på så många andra sätt, till exempel att göra något och skapa gemenskap ute i naturen.

Särskilt bra att umgås privat är det när vi kommer in i nya grupper, säger psykologen Oskar Henrikson till Metro.
  – I nya arbetsgrupper kan det vara en form av teambuilding att umgås privat. Vi kan gynnas av att först lära känna varandra bra för att sedan kunna prestera ännu bättre. Med välfungerande team med tydliga mål och roller finns det dessutom mindre utrymme för att någon ska vara missnöjd med en kollega.

En nylig undersökning som Yougov gjort på uppdrag av tidningen Metro visar att 25 procent av de tillfrågade träffar sina kollegor privat mer sällan än någon gång i halvåret. 15 procent uppgav ”någon gång i kvartalet.” 4 procent träffar sina kollegor privat flera eller någon gång i veckan.

Av de 1 518 svarande i undersökningen sa 44 procent att de går på after work med kollegor mer sällan än någon gång i halvåret, eller aldrig.

Hans L. Olofsson