Bottenvikens bryggeri går från 100 till 1000 liter

Mattias Bergström och Joakim Nilsson framför nya lokalen på Yttervikens industriområde i Luleå. Foto: Erik Nilsson

Bottenvikens bryggeri i Luleå tar klivet och skalar upp. April 2014 släppte bryggarna Joakim Nilsson och Mattias Bergström sina första öl som då bryggdes i en mindre källarlokal på Kungsgatan i Luleå. Nu, fem år senare, pågår ombyggnationer i en industrilokal på Yttervikens industriområde som ska inrymma ett nytt bryggverk om 1000 liter.

Bryggverket har vi köpt ifrån ett nedlagt bryggeri i Skellefteå. Den före detta ägaren har flyttat till USA men reser hit under februari månad för att hjälpa till med frakt och montering, säger Mattias Bergström.

Varför gör ni den här satsningen?

En bidragande orsak är att jag blev uppsagd i samband med ett större varsel på min tidigare arbetsplats och tänkte är det någon gång vi ska ta bryggeriet från en bisyssla till något annat så är det nu, säger Joakim Nilsson.

Mattias Bergström som till vardags jobbar på LTU Business säger att årskapaciteten kommer att ligga på ca 200 000 liter och med ett bibehållet högt intresse för öl och lokalproducerade livsmedel tillsammans med en ständigt växande turismnäring ser vi att det finns en avsättning för detta.

Lokalen kommer inrymma ett jästlabb, en provningsmiljö samt en mindre butiksyta för sporadisk försäljning av folköl och alkoholfria alternativ.

En takhöjd om 8 meter möjliggör en upphöjd provningsmiljö med utsikt över bryggeriets hjärta. Vi kommer vilja dra nytta av detta på olika sätt, säger Joakim Nilsson och avslöjar att han parallellt med intensivt arbete för att iordningställa bryggeriverksamheten skissar på ett koncept där tidigare erfarenheter kring grupp- och mötesutveckling kan komma väl till pass.

När är ni igång?

Om allt går som det ska så ska det nya bryggverket sjösättas i mars. Än så länge puttrar det på i våra lokaler på Kungsgatan och vi har även ett samarbete med Tornio Panimo i Torneå som gör att produktionen löper, avslutar Joakim Nilsson.

Källa: Bottenvikens Bryggeri