Byggplaner i media

Byggplaner i media

Nyligen uppmärksammades Hotell Savoys spännande byggplaner över att tillföra en skybar till sin verksamhet.
Hotellet har sedan öppningen 2014 varit en succé och de satsar nu vidare med utökning av sin kapacitet.

Utöver de tänkta planerna på en skybar pågår byggnationer just nu för nya konferensytor.
Hotellet har nyligen utökat sitt avtal med Galären med ytterligare ca 300 kvm yta som färdigställs för konferens nya möjligheter.

Källa: Galären