Investeringar i besöksnäringen ger nya jobb och företag

Bild: Projektmedarbetare som jobbar nära företagen med ett coachande förhållningssätt. Foto: Gert Frost.

44 nya företag, 357 involverade bolag och 171 nya produkter på den internationella resemarknaden. När det fortfarande återstår sju månader av projekttiden kan Sveriges största turistiska samverkansprojekt Destination Capacity Building in Swedish Lapland (DCB) redovisa överträffad måluppfyllnad. Medfinansieringen av DCB är en av de större investeringar som Region Norrbotten gör i ett projekt tillsammans med andra aktörer. Och resultaten är goda.
  – Destinationen Swedish Lapland har under senaste åren sett en stor tillväxt något som bland annat bidragit till att fler personer är sysselsätta samt att fler företag startas inom besöksnäringen i regionen. Detta ger goda effekter i form av skatteintäkter, möjliggör för platsens utveckling och attraktionskraft och skapar arbetstillfällen, ofta i en internationell miljö, som stannar på platsen, säger Erika Mattson projektledare och vd för Swedish Lapland Visitors Board.

Projektet ska möjliggöra för destinationen Swedish Lapland att uppnå sitt mål om fördubblad omsättning från år 2010 till 2020, från 4,1 miljarder till 8,2 miljarder genom att skapa tillväxt i små och medelstora besöksnäringsföretag. Om målet med fördubblad omsättning till 2020 uppnås innebär det 3000 nya jobb till regionen.
Inom projektet har man bland annat tagit fram affärsutvecklingsverktyget ASSL, en värdskapsutbildning, skapat partnerskap för transferlösningar, genomfört marknadskampanjer i bland annat Tyskland och Storbritannien, tagit emot över 80 press- och visningsresor och jobbat med företagens digital tillgänglighet.

Alla 62 projektmedarbetare är organiserade i lokala team och regionala nätverk vilket skapar en plattform för samverkan. De tolv projektparterna har byggt upp var sitt lokalt team som innehåller samma funktioner och roller. För att stötta projektparterna har projektägaren Swedish Lapland Visitors Board ett team med spetskompetenser som koordinerar satsningar och coachar de lokala teamen.

En innovativ dynamisk kunskapsorganisation har skapats genom att företag och projektmedarbetare samverkar över kommun-, läns- och destinationsgränserna. För branschen som helhet är engagemanget och de fina resultaten ett tecken på framtidstro.
– I projektbeskrivningen har vi satt upp ett flertal nyckeltal. Bland annat vill vi skapa flera nya företag, fler jobb och nya produkter, berättar Erika.
– Vi satte som mål att tio nya företag skulle starta under projektet. I dagsläget, när det gått 22 av 29 månader, är vi uppe i fler än 40 nystarter.

 SápmiLIFE har lärandet i fokus

Ida-Maria Svonni har startat företaget sápmiLIFE. Hon är en av flera entreprenörer som startat nytt företag i år i destinationen Kiruna Lapland.
– Det finns ju flera samiska företag som erbjuder produkter med renen i fokus. Så för att komplettera dessa valde jag att skapa en produkt med lärandet i fokus, en upplevelse för sinnena.
– Första året har ju varit mycket se och lära. Men jag har haft flera journalistbesök och jag har redan börjat flera nya strategiska samarbeten med andra inom destinationen.

Ida-Maria fick hjälp av den lokala besöksnäringsföreträdaren, Kiruna Lappland Ekonomisk Förening, med nystarten. Hon känner sig glad över uppbackningen och ASSL-kurserna i affärsutveckling och digital kommunikation som hon då kunde genomföra med Swedish Lapland Visitors Board. Enligt Ida-Maria har det varit: ”Guld värt”.

 Kompetensutveckling är viktigt för ACWA Fishing

Ett annat företag som startat och involverat sig i projekt är ACWA fishing i Arjeplog. De har varit på fiskemässa och de har gått kurser under året.
– Det är klart att det hade varit svårt för oss att åka på en mässa om vi inte fått hjälp av Arjeplogs företagsutvecklare och projektet, säger Magnus Ranberg på ACWA.
– Dessutom har vi gått ASSL i digital kommunikationen och affärsutveckling. Och det är ju otroligt skönt att kursen kunde komma hit till oss och vi inte behövt resa över halva Sverige för att få vara med.
– En tredje sak som jag ser som väldigt positivt på är att vi nu kan få hjälp med pressresor under sommaren. Kontakter som vi annars inte haft möjlighet att bearbeta, avslutar Magnus.

Källa: NLL Region Norrbotten