När världen hittade till Särkimukka

Hundspannsäventyr i Särkimukka tolkat av Andy Anderson. Foto: Andy Anderson.

Tillströmningen av internationella resenärer fortsätter öka i Swedish Lapland. Under 2016 var ökningen tre procent för hela destinationen. Tyskland stod för en ökning på 13 procent, medan ökning för Storbritannien var 38 procent för vinterhalvåret. Men vad betyder detta, egentligen?

Fyra kilometer bortom skylten ”Här slutar allmän väg” ligger Pinetree lodge, Sara Ljunggren och Johan Väisenens skapelse i Särkimukka. En hotellanläggning med upp till 90 bäddar, en lounge och en bar som är öppen de flesta kvällar i veckan under säsongen. Inte illa med tanke på att det bor fler draghundar i Särkimukka än fastboende. I loungen pratas inte svenska eller meänkieli, engelska verkar mer gångbart denna morgon.

Utanför hotellet står Bussgods med en nybeställning av Särkimukka Lager, hotellets egen pilsner.

– Den har en märklig förmåga att ta slut den där pilsnern, säger Johan och skrattar medan livskamraten Sara säger till ett belgiskt par att deras skoterguide kommer vara här vilken sekund som helst.

Johan och Sara började bygget av sin hotellverksamhet 2009. Förra året byggde de ut med 24 bäddar, en investering på sju miljoner. Dessutom har de hyrt och renoverat upp Aurora Mountain Lodge i Lannavaara. Och så i år har man precis tagit över Forest Hotel i Tärendö. Det går undan.

—Nej, det är klart att du inte gör dessa investeringar om du inte tror på framtiden eller att du verkar i en bransch som växer, säger Sara.

För branschen som helhet är dessa investeringar ytterligare tacken på framtidstro.

– Det är roligt att jobba i en basnäring som på ett hållbart sätt kan fördubbla sin omsättning på tio år, säger Swedish Lapland Visitors Boards VD Erica Mattsson.

– Dessutom en näring som erbjuder många människor sitt första jobb och en väg in i arbetslivet. Ja, som dessutom är en internationell arbetsplats även om du jobbar hemma i Piteå eller Särkimukka.

Swedish Lapland har sett en stadig ökning av internationella gäster de senaste åren. Mellan åren 2010 – 2015 ökade omsättningen från 4,1 miljarder till 6,1 miljarder. Målet är 8,2 miljarder 2020.

Mer siffror:
Gästnätterna ökar för hela Swedish Lapland med tre procent. Många av de lokala destinationerna visar fina siffror. Några som sticker ut är:

  • Haparanda +18 %
  • Älvsbyn + 26 %
  • Boden + 10 %
  • Jokkmokk + 10%
  • Sorsele + 10 %

Här har både tyska och brittiska gästnätter ökat, men även norska, spanska och franska.

SCBs preliminära gästnattsstatistik baseras på lagstadgad inrapportering från boendeanläggningar med minst 9 bäddar eller 5 rum. Varje år görs även en regional kompletterande inhämtning av statistik som omfattar alla boendeanläggningar oavsett storlek, den årliga TEM®-rapporten, som brukar presenteras i slutet av sommaren.

Swedish Lapland Visitors Board är en näringslivsorienterad organisation och samverkansplattform som företräder besöksnäringen i Norrbottens läns samtliga kommuner samt Skellefteå och Sorsele kommun. Swedish Lapland används som destinations- och platsvarumärke i marknadsföringen av Sveriges nordligaste destination. Resmålet täcker 25% av Sveriges yta och har gräns mot både Norge och Finland. Swedish Lapland är en del av så väl Arktis som Sápmi – samernas traditionella bosättningsområde. Destinationens unika natur och lokala kultur har ett högt internationellt attraktionsvärde och 35% av gästnätterna är utländska. Tillväxten mellan år 2000-2010 var 74% och antalet årsverken nära på fördubblades. Målet är att fördubbla näringens omsättning från 4,1 miljarder år 2010 till 8,2 miljarder till år 2020.

Källa: Swedish Lapland