Video om Solar Egg i Kiruna

Solar Egg av Bigert & Bergström för Riksbyggen är inspirerat av det arktiska klimatet, där ljus- och värmeförhållanden varierar mellan totalt mörker och sol dygnet runt. Det är också en symbol för pånyttfödelse, potential och nya möjligheter.

Video/Facebook Riksbyggen