Kungligt seminarium för ungt ledarskap arrangeras i Luleå

H.M Konungen, Emma Arnesson och Oscar Sundås under Seminraiet Ungt Ledarskap 2015

Den 12 maj närvarar H.M. Konungen då Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap och Scouterna samlar 100 ledare för att tillsammans med årets Kompassrosstipendiater diskutera vikten av ett värdebaserat ledarskap. Temat för årets seminarium är ”FN:s hållbarhetsmål genom värdebaserat ledarskap” och knyter an till de 17 globala mål för hållbar utveckling som FN:s generalförsamling antog hösten 2015. Talare på seminariet är Nina Ekelund, Hagainitiativet och Kaj Török, Max Hamburgerrestauranger som under seminariet delar sina tankar och erfarenheter kring ett hållbarhet ledarskap.

I över tio år har Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap tillsammans med Scouterna arrangerat seminariet Ungt Ledarskap. För första gången arrangerar organisationerna seminariet på en plats utanför Stockholm med syftet att föra diskussionen om vikten av ett värdebaserat ledarskap med fler. Inbjudna gäster är ledarrepresentanter från näringsliv, offentlig sektor och ideell sektor från hela Sverige.
–För Luleå tekniska universitet har värdebaserat ledarskap länge varit ett viktigt område. Ett initiativ för att utveckla framtidens ledare ligger oss därför varmt om hjärtat. Vi är stolta och glada över att detta seminarium hålls hos oss i Luleå, säger Johan Sterte, rektor vid Luleå Tekniska universitet.

–FN:s hållbarhetsmål ställer stora krav på oss som ledare. På Stiftelsen Ungt Ledarskap och inom Scouterna är vi övertygade om att värdebaserat ledarskap är vad som krävs för att uppnå målen. På seminariet kommer vi att diskutera vilka egenskaper och värderingar som krävs för att uppnå målen och vilka utmaningar vi som ledare kommer att ställas för och hur vi bäst möter dessa, säger Rebecca Sundberg, verksamhetsledare på Stiftelsen Ungt Ledarskap.

–Min övertygelse är att ett värdebaserat ledarskap är grunden för långsiktigt hållbara verksamheter. Därför är det viktigt att skapa arenor för diskussion kring värdebaserat ledarskap och den här typen av initiativ gör att frågan uppmärksammas. Samtidigt är det ett fantastiskt tillfälle att dela kunskap och erfarenheter, och för oss som arbetsgivare att bygga relationer med många unga talanger, säger Grete Solvang Stoltz, HR- och hållbarhetsdirektör på LKAB.

Årets Kompassrosstipendiater Afnan Khabiri, Jokkmokk SK, Aliya Sabir Imanli, Ung Integration, Andra Farhad, Börshajen och Louise Lindén, Live Green Festival tog den 24 april emot stipendiet av H.M. Konungen på Kungliga slottet. Samtliga stipendiater deltar i seminariet Ungt Ledarskap.

Program på plats i Vetenskapens hus, Storgatan 53, Luleå
13:00 H.M. Konungen hälsar välkommen
13:40 Nina Ekelund, Programdirektör för Hagainitiativet
14:30 Katarina Hedberg, Generalsekreterare Scouterna
15:20 Kaj Török, Informations-och hållbarhetschef Max Hamburgerrestauranger AB
16:00 Årets Kompassrosstipendiater: Aliya Sabir Imanli, Louise Lindén, Afnan Khabiri, Andra Farhad

Seminariet Ungt Ledarskap arrangeras tillsammans med Luleå tekniska universitet, Norrbottens Handelskammare, Länsstyrelsen i Norrbotten och LKAB.

Källa: Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap