Sparbanken Nord utbildar ungdomar i privatekonomi

Arvid Sjölund, Josefin Lundquist och Jesper Lindberg tycker att utbildning i privatekonomi för ungdomar är viktigt och bjuder in till föreläsning.

Knappt sex av tio mellan 18 och 24 år har lärt sig om privatekonomi av sina föräldrar, hälften söker information själv och var tredje har lärt sig i skolan. Hela 70 procent tycker att man ska lära sig mer om privatekonomi i skolan. Det visar en ny undersökning som Sifo gjort på uppdrag av Sparbankerna och Swedbank.1

Nu satsar Sparbanken Nord ytterligare på sin roll som fortbildare i vardagsekonomi med föreläsningsserien Ung ekonomi och utser UNG-ambassadörer på samtliga kontor.

– Att banken har en viktig roll när det gäller vardagsekonomi är inget nytt, säger Anna Boström, Marknadschef i Sparbanken Nord, och får medhåll av Ung-ansvarig Jesper Lindberg. Vi har sedan länge en tradition av att sprida denna kunskap särskilt till barn och ungdomar, och det vill vi nu förstärka ytterligare. Genom konceptet Ung Ekonomi erbjuder banken föreläsningar till högstadie- och gymnasieskolor i hela Norrbotten i ämnet vardagsekonomi. 

Exempel på ämnen som ingår i föreläsningen är Buffertsparande, Snabblån, Flytta hemifrån och Börja studera. Eleverna får följa andra ungdomar som tar sig an särskilda ekonomiska frågor, och det är lätt att känna igen sig. Man får även lära sig att kritiskt granska olika ekonomiska erbjudanden. Föreläsningen är bankneutral och tar endast upp allmänna frågor som inte är beroende av vilken bank man valt.

Vi ”framtidssäkrar” ungdomarna

Arvid Sjölund och Josefin Lundquist som föreläser i Piteå tycker att konceptet är bra och arbetet viktigt.
– Jag tänker att det är viktigt för att framtidssäkra unga när det gäller ekonomi, säger Arvid. Både när det gäller t.ex sparande specifikt, och hur man ska tänka kring sin ekonomi i stort. Josefin håller med och tillägger:
– Det är viktigt att göra barn och unga medvetna om vilka risker – och möjligheter – som finns, och att man verkligen lägger grunden för sin ekonomi redan i unga år. Vi pratar också om hur roligt det kan vara att spara! Att själv spara till det du önskar ger en bra känsla, och skapar ett beteende som faktiskt visar sig finnas kvar upp till vuxen ålder.


Tre av tio har lärt sig om privatekonomi i skolan – hälften söker information själv

Privatekonomi ingår i skolans läroplan, men mindre än hälften av ungdomarna uppger att de lärt sig om privatekonomi i skolan.

– Många lär sig grunderna i privatekonomi hemma, men det gäller långt ifrån alla. Att söka information själv kräver en viss grundinsikt. Därför är skolans roll viktig, och här är vårt föreläsningspaket ”Ung Ekonomi” en hjälp, säger Jesper Lindberg. Vi vet att föreläsningen är uppskattad både av ungdomarna och av deras lärare.

Föreläsningspaketet Ung Ekonomi erbjuds på samtliga orter där Sparbanken Nord har kontor.

Källa: Sparbanken Nord