Världsledande snabbtågstillverkare söker samarbete med universitetet

Luleå tekniska universitet har påbörjat diskussioner med världens ledande snabbtågstillverkare CRRC, Beijing i Kina om ett gemensamt forskningscenter vid Luleå tekniska universitet.

– Det är inom området drift- och underhåll som vi i första hand diskuterar ett forskningssamarbete, säger Uday Kumar, föreståndare JVTC och professor i drift- och underhållsteknik vid Luleå tekniska universitet.

Förutsäga underhållsbehov av snabbtåg

Forskningen i det gemensamma forskningscenter på Luleå tekniska universitet som nu diskuteras, skulle till att börja med fokusera på PHM (Prognostics and Health Management) för ”höghastighetståg”. Forskningsområdet PHM (Prognostics and Health Management) innebär att kunna förutsäga framtida behov av underhåll och förutspå uppkomsten av fel på höghastighetståg genom att implementera transformativa teknologier, såsom AI (Artificial Intelligence), ML (Maskin Learning) och Big Data. Genom att använda avancerad IT kan PHM bidra till smartare och effektivare beslut inom drift och underhåll. PHM kan även medföra en förbättrad tillförlitlighet och ökad kapacitet i hela järnvägssystemet och för höghastighetstågen.

Snabbtåg i 350 km/h

Kinesiska CRRC är i dag världens största tillverkare av tåg och höghastighetståg Det första höghastighetståget trafikerade järnvägen i Kina år 2007. I dag tillverkas 60 procent av världens höghastighetståg i Kina och det ska finnas mer än 22 000 km järnväg enbart för snabbtåg. Det snabbaste nu rullande tåget i Kina går 350 km/h (designad servicehastighet är 400 km/h). I Sverige har vi totalt 14 000 kilomters järnväg och ingen järnväg enbart för snabbtåg. Det diskuteras dock för sträckan Malmö-Stockholm och Göteborg-Stockholm men är ännu inte beslutat av riksdagen. CRRC har hittills upprättat 11 gemensamma forskningscenter för höghastighetståg i andra länder, bland annat i Tyskland, Australien, USA och Storbritannien. Ett tolfte planeras nu i Sverige vid Luleå tekniska universitet med skärskilt inriktning mot underhållsteknik.

– Luleå tekniska universitet är världsledande när det gäller forskning och utveckling (FoU) underhåll inom järnväg. Därför vill vi gärna ha ett samarbete med universitetet när det gäller fordon i trafik på järnväg, säger Jia Feng, General Director (Assitent) Department of Science and Technology, CRRC.

Kontakt

 Detta inlägg finns i sin helhet på Luleå Tekniska Universitet hemsida https://www.ltu.se/ltu/media/news

 Detta inlägg finns i sin helhet på Luleå Gratistidning - Näringsliv Bloggar hemsida http://lulea.gratistidning.com/