Boden Business Day – en nysatsning för näringlivsdagarna

Stina Bergfors (f.d. Honkamaa), grundare United Screens, blir en av huvudtalarna på Boden Business Day.

Bodens kommun gör tillsammans med Boden Event, Bodens Utveckling och Företagarna Boden en nysatsning för näringslivsdagarna. Istället för fyra branschvisa näringslivsdagar väljer man nu att göra en stor branschöverskridande näringslivsdag som går under namnet Boden Business Day.

Syftet med dagen är att skapa en mötesplats där företagare får inspireras, motiveras och möjlighet att göra affärer. Målet är att nå 300 besökare, främst företag och organisationer från Boden och Luleåregionen men även från hela länet.

– Det är jättekul att tillsammans få ta fram ett helt nytt koncept för våra näringslivsdagar och näringslivet efterfrågar branschöverskridande mötesplatser, säger Michaela Strömberg, näringslivsstrateg Bodens kommun.

Dagen kommer bestå av föreläsningar och seminarier inom olika områden så som digitalisering, kreativa näringar, miljö- och avfallsteknik, elintensiva näringar, hästnäring, besöksnäring och handel. Stina Bergfors (f.d. Honkamaa), grundare United Screens, blir en av huvudtalarna.

Boden Business Day är den 14:e september på Western Farm.

Källa: Boden kommun