Boden tar nästa steg i samhällsomställningen

Mats Berg, kommun- och näringslivschef och Cecilia Kvibacke, siteansvarig, på området Boden Industrial Park i februari 2021. Foto: Mats Engfors/Fotographic

Bodens Kommun har gått ut med sin detaljplan för Boden Industrial Park. Ett 550 hektar stort markområde intill Norra Svartbyn, strax sydöst om Bodens tätort. Området är avsett för större etableringar med industriändamål.

Området är högaktuellt och den plats där H2 Green Steel planerar uppförandet av en anläggning för produktion av fossilfritt grönt stål. Även om H2 Green Steels planer tar stor del av området i anspråk finns det annan mark i den aktuella detaljplanen.

Syftet med aktuell detaljplan är att möjliggöra för större etableringar med industriändamål. Markanvändningarna inom planområdet möjliggör för industri, kontor, odling och restaurang. Planen säkerställer även bevarande av ett större naturområde och har god tillgång till grön el och närhet till befintlig infrastruktur. Det skapar unika förutsättningar för att etablera ytkrävande, elintensiva näringar och verksamheter som bidrar till den gröna omställningen av befintlig tung industri.

– Ett viktigt steg i förverkligandet och genomförandet av den samhällsomställning Boden genomgår. Det är en komplex men spännande process som skapar otroliga möjligheter men också utmaningar som vi måste omhänderta och det här och nu. Boden Industrial Park och H2 Green Steels planer på området kommer att göra Boden och den närliggande regionen attraktivt på ett helt nytt sätt. Samtidigt vill vi att bodensarna i allmänhet och invånarna i Norra Svartbyn i synnerhet, ska få ta del av det som nu sker. Därför är detaljplanprocessen och den efterföljande samrådsprocessen väldigt viktig, här vill vi vara så transparenta och lyhörda som bara möjligt säger Mats Berg, kommun- och näringslivschef.

Källa: Boden kommun

Kontakt /

Mats Berg, kommun- och näringslivschef, 070-675 77 80

Författare: Bodens kommun

Detta inlägg finns i sin helhet på Bodens kommun – Aktuellt hemsida.

 

Inlägget Boden tar nästa steg i samhällsomställningen dök först upp på Boden Gratistidning.

 Detta inlägg finns i sin helhet på Boden Gratistidning - Näringsliv hemsida http://boden.gratistidning.com/