Hydro66 bygger ut – ökar kapaciteten med fyra nya hallar

Hydro66 är den största leverantören av kommersiell datacenter-kapacitet norr om Stockholm.

Hydro66 tredubblar sin kapacitet. Utbyggnaden av datacentret i Boden ska möta det kraftigt växande behovet av effektiva sätt att hantera och lagra data. Många företag söker nya och bättre datacenter-lösningar som passar deras växande IT-infrastruktur.

Hydro66 är den största leverantören av kommersiell datacenter-kapacitet norr om Stockholm och anses vara banbrytande beträffande design och drift av datacenter. Idag kan företaget tillkännage en storskalig expansion av verksamheten.

Innan slutet av 2017 ska två nya serverhallar på totalt 1 000 kvadratmeter, motsvarande 400 serverrack, stå klara för kunder att flytta in sina servrar och sin IT-infrastruktur i. Första kvartalet 2018 beräknas ytterligare två serverhallar stå redo. De nya hallarna byggs i anslutning till dagens anläggning och kommer att ha samma kapacitet som de två befintliga. Dagens datacenter, med 3,6 megawatt installerad effekt och 1 000 kvadratmeter, nyttjas redan till 80 procent. Med en utbyggnad av datacentret till 3 500 kvadratmeter och 11,6 megawatt installerad effekt ska Hydro66 kunna möta marknadens efterfrågan.

“Vi har byggt upp en stark kundbas genom att utveckla flexibla och skalbara datacenterlösningar som passar många olika företag. Vi är mycket glada över att se befintliga kunder växa, och eftersom efterfrågan på våra tjänster är stor bygger vi nu ännu fler datahallar”, säger Anne Graf, VD hos Hydro66.

Många företag söker nya och bättre datacenterlösningar för att kunna hantera en växande IT-infrastruktur. Hydro66 erbjuder allt från enskilda rack i hallar med företagets egen design – PUE 1.07 – till speciellt anpassade hallar för specifika kunder med stora behov. Anläggningen i Boden ligger i hjärtat av världens stabilaste elnät och erbjuder marknadsledande kommunikationstjänster. Nu går företaget in i sin nästa tillväxtfas och tredubblar effekten och kapaciteten.

“Dagens kunder kräver hållbara och kostnadseffektiva lösningar med högsta säkerhet. Vi kan leverera på samtliga punkter, mycket tack vare vår disruptiva design och vår höga automationsgrad”, säger Christiaan Keet, teknisk chef på Hydro66.

I orderboken syns stora bolag från flera olika länder och branscher, liksom allt fler digitala tjänsteföretag och molntjänsteleverantörer. Oftast rör det sig om företag som ser ekonomiska vinster men också betydande fördelar med att kunna utforma egna skalbara lösningar tillsammans med en datacenterpartner.

“Hydro66 är en av nytänkarna i en industri med allt skarpare global konkurrens. Vi är mycket glada över att se hur Hydro66 lyckas tävla med de allra största och med det allra senaste”, kommenterar Patrik Öhlund, VD hos Node Pole, den svenska etableringsorganisationen för energiintensiva industrier, däribland datacenter.

Källa: Hydro 66