Textilia vinner nytt ramavtal med Bodens kommun

Det är svårt och kostsamt för kommuner att leva upp till de nya hygienkraven på egen hand.

Boden kommuns avtal av rena arbetskläder för personal i vårdnära arbete inom socialförvaltningen har tilldelats Textilia. Avtalet gäller tre (3) år med möjlighet till ett (1) års förlängning from datum för tecknande.

Avtalet avser arbetskläder till personalen i vårdnära service inom socialförvaltningen i Bodens kommun. Cirka 700 personer arbetar med vårdnära arbete inom socialtjänsten, varav majoriteten med krav att byta kläder varje dag.

– Ett mycket efterlängtat besked för oss på Textilia i Boden som nu får möjlighet att vara den textilservicepartner som tillgodoser omsorgspersonalen i vår hemstad med personalplagg, säger Daniel Hultin, platschef Boden.

– Detta är Textilias andra stora avtal som vi vinner i regionen detta år. Det känns väldigt bra att kunna trygga arbetstillfällen lokalt, säger Leif Sunesson, Affärschef Textilia.

Han fortsätter;

– Vi fortsätter att se en ökning i förfrågningar på arbetskläder från kommuner som en effekt av de hygienkrav Socialstyrelsen tydliggjort i sin föreskrift om ”Basal hygien i vård och omsorg (2015:10)”. Det är svårt och kostsamt att leva upp till kraven på egen hand och vi kan lösa den utmaning på ett smidigt sätt.

Nyligen valde även Piteå Kommun att förlägga sin textilservice hos Textilia i Boden.

 

Källa: Textilia