Bergsstaten bjöd in till sammanträde gällande markanvisning för LKAB

Johan Morin och Mikael Westerlund redogör för LKAB:s ståndpunkter under sammanträdet på Folkets Hus i Kiruna.

Onsdag 25 maj hölls sammanträde i markanvisningsförrättning som LKAB sökt för centrala Kiruna. Två fastigheter i det aktuella området var inte inlösta – Lilla Skolan 2 (Pekinghuset) och Loket 15 och där har LKAB sökt att de går till expropriering. Bergsstaten beslutar i ärendet och det tillkännages den 15 juni.

Under sammanträdet gavs LKAB möjlighet att redogöra för sitt behov av att marken anvisas. Efter det redovisade både LKAB och sakägarna sina respektive ståndpunkter gällande ersättning för inlösta fastigheter samt övriga skada och intrång man drabbats av. Bergsstaten är beslutande organ när parterna inte kunnat komma överens och bestämmer ersättningsnivåer för fastigheterna samt övrig skada. Beslutet redovisas den 15 juni och kan överklagas till Mark och Miljödomstolen.

Pressad tidsplan orsakar problem

–  Det känns förstås tråkigt att tvingas att flytta verksamheten men det är nog de flesta i centrum införstådda med. Det som är problematiskt är att detta har dragit ut på tiden då vi inte hört något från LKAB under det senaste året och nu i panik måste hitta en fungerande lösning. Dessutom känns det oroväckande med de sprickbildningar som vi ser i och kring fastigheten. Inte minst med tanke på de akutevakueringar runt om oss i centrala Kiruna, berättar PO Olofsson, en av ägarna till Kiruna Annonsblad och Pekinghuset.

Pekinghuset i Kiruna byggdes 1922. Byggnaden klassas som kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Kiruna och kommer att flyttas till nya centrum.

Fakta Bergsstaten

Bergsstaten är ett särskilt beslutsorgan inom den svenska statliga förvaltningsmyndigheten Sveriges geologiska undersökning. Bergsstaten har till uppgift att handlägga ärenden som rör prospektering och utvinning av mineral. Bergsstaten beslutar i frågor enligt minerallagen.

 

Inlägget Bergsstaten bjöd in till sammanträde gällande markanvisning för LKAB dök först upp på Kiruna Annonsblad/Gratistidning.

 Detta inlägg finns i sin helhet på Kiruna Annonsblad - Näringsliv hemsida http://kiruna.gratistidning.com/