Radiotjänst är en viktig arbetsplats i Kiruna

 

Måndagen den 16 oktober tog kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke emot den parlamentariska public service-kommitténs delbetänkande om ett nytt finansieringssystem för radio och tv i allmänhetens tjänst.
Betänkandet kan innebära att radio- och tv-avgiften ersätts med en specialskatt istället. Radiotjänst har sedan 1988 arbetat med uppdraget att administrera avgiften. Huvudkontoret ligger i Kiruna och försvinner uppdraget att administrera avgiften så kan det innebära att jobben i Kiruna hotas.
– Just nu pågår en process och vi tar inte ut något i förskott, det finns inget beslut om Radiotjänst framtid, säger Kristina Zakrisson, kommunalråd. Men vi vill ändå förbereda oss så mycket som möjligt. Till exempel har vi påbörjat en inventering av kompetenser och resurser hos Radiotjänst. Det är en stor och viktig arbetsplats för oss med 130 tjänster i Kiruna och den skapar en balans och bredd i näringslivet som vi behöver.
– Vi utgår från att regeringen skapar ersättningsjobb om det blir aktuellt med en avveckling av Radiotjänst, poängterar Kristina Zakrisson avslutningsvis.

Källa: Press Kiruna

 Detta inlägg finns i sin helhet på Kiruna Annonsblad - Näringsliv Bloggar hemsida http://kiruna.gratistidning.com/