​Norrmejerier får industridoktorand för forskning om hårdost

​Norrmejerier får industridoktorand för forskning om hårdost

Annika Höjer, specialist Mjölkråvara vid Norrmejerier och till höger Karin Hallin Saedén, chef Forskning och Utveckling vid Norrmejerier välkomnar Thomas Eliasson som industridoktorand. Foto: Mariann Holmberg

Efter en intensiv uttagningsprocess med 30 sökanden är Norrmejerier en av tio organisationer som har beviljats en industridoktorand. Thomas Eliasson är anställd av Norrmejerier för att under fem år arbeta i forskningsprojektet om ”Laktobacillernas ursprung och förekomst i ostens värdekedja”.

– I samarbete med SLU kan Norrmejerier bidra till forskning för en stärkt mjölk- och mejeriproduktion och blir till nytta för norrländska mjölkbönder. Det här är riktigt spännande och är ytterligare ett steg att förstå hela kedjan från gräset som växer på marken till dess att osten är färdig att konsumeras, säger Karin Hallin Saedén, chef Forskning och Utveckling, Norrmejerier.

Mikrobiologiska studier av laktobaciller

Under fem år kommer industridoktoranden Thomas Eliasson, med molekylär teknologi, att studera laktobacillernas resa från gård till färdig ost. Projektet ska leda till ny kunskap om deras inverkan på smakutvecklingen hos svensk hårdost av premiumkvalitet. En femtedel av doktorandtiden är verksamhetsförlagd vid avdelningen för Forskning och Utveckling vid Norrmejerier i Umeå.

Thomas Eliasson är utbildad husdjursagronom med inriktning mot foder och produktionsbiologi. Han är uppväxt i Kiruna och har bakgrund inom lantbruk i Tornedalen och mejeriindustri. Thomas Elisasson har tidigare genomfört ett forskningsprojekt i samarbete med Norrmejerier som då handlade om resursutnyttjande av vassle och mjölkspill för användning till djurfoder.

– Det är en förmån att jag i mina studier har direkt tillgång till redan befintlig kunskap inom Norrmejerier och mejeriets verksamhet och att jag kommer i direkt kontakt med norrländska mjölkproducenter där jag kan inhämta material för studier i projektet, säger Thomas Eliasson, industridoktorand nu anställd av Norrmejerier.

Högre kunskap hos mjölkproducenter om bästa foder för hårdost

Inom projektet spåras laktobacillernas ursprung och egenskaper från grovfoder, i form av vall och ensilage, genom ostproduktionen och hur laktobacillerna inverkar på ostens karaktär och smak. Studierna ska bidra till en ökad kunskap hos mjölkproducenter och mejeriindustrin för att bättre förstå hur växtligheten av foder och tillsatser i ensileringsprocessen påverkar ostproduktionen.

– Mjölkens lönsamhet är avgörande för framtida mjölkproduktion i Norrland. Till varje kg ost används tio liter mjölk och det är önskvärt att uppnå minsta möjliga avvikelse i kvalitet och en kontrollerad lagringsprocess. Norrmejerier delar med andra europeiska producenter av hårdost en utmaning med allt längre lagringstider för att uppnå ostarnas unika karaktär, smak och aromer, berättar Karin Hallin Saedén.

Läs mer om Norrmejeriers övriga forskningsprojekt inom ost.Fakta industridoktorander

Näringsdepartementet är initiativtagare och huvudfinansiär av tio industridoktorander för utveckling av livsmedelsproduktion i Sverige. SLU har upprättat ett program för industridoktorander i forskningssamarbeten med livsmedelssektorn. Norrmejerier har utformat och tillsammans med SLU ansökt om det enskilda projektet utifrån ett behov av högre kunskap om en specifik del inom hårdostens värdekedja.

I projektgruppen ingår förutom Thomas Eliasson: 

  • Åse Lundh, professor, institutionen för molekylära vetenskaper, SLU Uppsala (huvudhandledare)
  • Hans Jonsson, universitetslektor, institutionen för molekylära vetenskaper, SLU Uppsala
  • Horacio Gonda, universitetslektor, institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU Uppsala
  • Mårten Hetta, forskare FLK, institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU Umeå
  • Karin Hallin Saedén, chef Forskning och Utveckling, Norrmejerier
  • Annika Höjer, specialist mjölkråvara, Norrmejerier

Källa: Norrmejerier