4 500 år gamla lerfigurer får digitala tvillingar

2016 upptäckte arkeologer ett tiotal människoliknande lerfigurer på en ovanligt välbevarad stenåldersboplats i Åkersberga norr om Stockholm. Ingen vet vad figurerna använts för, troligen hade de en koppling till människornas tro. En hypotes är att de använts för jaktmagi eller som totemdjur, det vill säga djur som de kände sig besläktade med. Det kan vara en förklaring till att vissa av figurerna har inslag av både människa och djur.

Nu finns de unika lerfigurerna på Luleå tekniska universitet, för att undersökas och avbildas i minsta detalj i universitetets mikrotomograf. Skanningen, främst av den inre strukturen, ska bidra till en ökad förståelse från tiden då figurerna skapades samtidigt som digitala kopior kan skapas och visas upp på museer och science centers.

Tidigare har det avancerade mikrotomografisystemet använts för forskning inom naturvetenskapliga och tekniska studier och nu utvidgas användningsområdet alltså med arkeologisk forskning.

– Det är ett roligt och lite annorlunda uppdrag att skapa högupplösta 3D-visualiseringar av de unika lerfigurerna. Vår mikrotomograf klarar olika typer av material, allt från trä och kompositmaterial, mineral- och metallprover, till snökristaller. Lerfigurerna från stenåldern är de största objekten vi hittills skannat i vår mikrotomograf och vi är väldigt nöjda över den höga upplösning vi fått fram, säger Fredrik Forsberg, forskare i experimentell mekanik vid Luleå tekniska universitet.

Utställning av 3D-visualiseringar

3D-avbildningarna av lerfigurerna kommer dels att användas för forskningsändamål för att få mer kunskap kring kultur, ritualer, material och tillverkningsmetoder som användes för 4 500 år sedan, den senare delen av stenåldern. Virtuella kopior är också positivt ur ett bevarandeperspektiv samt för att sprida kunskap.

– 3D-visualiseringar kan ställas ut på museer och science centers och bli tillgängliga för allmänheten. En fördel med att skapa en digital kopia i 3D är att dessa finns kvar ifall det fysiska föremålet degraderas eller förstörs. Skanning av historiska föremål görs exempelvis vid Naturhistoriska museet i London, och när en digital kopia skapas kan nya upptäckter göras i samband med att den inre strukturen avslöjas och studeras, säger Fredrik Forsberg.

I projektet deltar förutom Luleå tekniska universitet också Arkeologerna, ett konsultbolag inom Statens historiska museer som grävt fram de 4 500 år gamla lerfigurerna. Företaget Interspectral bidrar med att utifrån skanningsresultaten skapa 3D-visualiseringar som museibesökare själva kan utforska, exempelvis med hjälp av stora touch-skärmar.

Kontakt

Forsberg, Fredrik – Forskare

Organisation: Experimentell mekanik, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Telefon: 0920-493085

[embedded content]

Källa: Interspectral

Källa: Interspectral.com

Tidigare artiklar:

 Detta inlägg finns i sin helhet på Luleå Tekniska Universitet hemsida https://www.ltu.se/ltu/media/news