Allt fler cirkulära affärsmodeller i Norrbotten

Cirkulär ekonomi är en regenererande ekonomi med syfte att bibehålla produkter och material i flöde under en så lång tid som möjligt.

”Cirkulär ekonomi” är ett begrepp som hörs allt oftare idag. Idag använder fler företag i Norrbotten cirkulära affärsmodeller. Redaktionen har därför tagit pulsen på utvecklingen mot en cirkulär ekonomi och kartlagt några av initiativen i länet.

Hållbart företagande blir allt viktigare. Nedan listar vi några exempel på företag i Norrbotten som utvecklat sitt hållbarhetsarbete genom att anamma ett cirkulärt tänk:

Camp Ripan:
Camp Ripan i Kiruna har installerat ett av Sveriges mest klimatsmarta kök. Överskottsvärmen som alstras vid matlagning tas om hand och värmer upp andra delar av verksamheten med hjälp av ett nytt och modernt ventilationssystem. Matavfallet som uppstår i restaurangen komposteras i en maskin och blir till gödsel. Det finns också framtidsvisioner om att bygga ett eget växthus för att på så sätt kunna odla egna råvaror med hjälp av gödsel från gästernas matavfall.

LKAB:s industrimineraldivision:
LKAB Minerals är specialiserade på att omvandla avfall från egna och andra verksamheters industriprocesser till värdefulla och eftertraktade material på marknaden. Projektet ReeMAP utvecklas för att kartlägga andra mineraliseringar från järnmalmen, till exempel kan fosfor utvinnas ur anrikningssanden för att sedan bli till mineralgödsel. Genom att införa cirkulära affärsmodeller och använda sekundära råvarukällor skapas nytta i och med att värdefulla mineraler som tidigare gått till avfallsströmmarna tas tillvara på, vilket gör att miljöpåverkan minskar.

Lumire:
Luleå Miljöresurs driver Returpunkt Centrum i syfte att skapa en mer hållbar stadskärna och stad. Kommuninvånarna får bland annat möjlighet att lämna in sitt avfall för återbruk eller återvinning. Cykelbiblioteket är ett initiativ för att öka andelen hållbara resor i Luleå och går under kategorin delningsekonomi. Som låntagare av en cykel blir du inte lika beroende av bil i vardagen. Vägg i vägg med cykelbiblioteket ligger secondhand butiken Samlat där kunderna kan köpa handplockad secondhand. Syftet med butiken är att öka medvetenhet om återbruk, cirkulär ekonomi och slow fashion.

Vad är cirkulär ekonomi?
Cirkulär ekonomi är en regenererande ekonomi med syfte att bibehålla produkter och material i flöde under en så lång tid som möjligt. En cirkulär affärsmodell effektiviserar system för att bättre ta vara på resurser under hela livscykeln. I en cirkulär affärsmodell ses konsumenter som användare av produkter och deras funktioner i stället för ägare av dem. Exempel på sådana modeller är uthyrningstjänster, cirkulär design, second-hand, reparationsservice, återbruk, återvinning med mera.

”En cirkulär affärsmodell möjliggör effektivt företagande och kan spara både resurser och pengar.”

Eftersom naturresurser inte är förnybara, och utvecklas under lång tid, är traditionella linjära ekonomiska system där produkter produceras, konsumeras och sedan slängs inte hållbara i längden. I stället blir en övergång till mer cirkulära system en viktig del i att uppfylla Parisavtalet. EU har utvecklat ”The Circular Economy Action Plan” för att driva på utvecklingen. Nya lagar och krav rörande ett antal områden – till exempel producentansvar och emballage, förväntas träda i kraft mellan 2022 och 2025.

Källor: Ripan, LKAB; Luleå Miljöresurs, Ellen MacArthur Foundation, EU – The Circular Economy Action Plan

Inlägget Allt fler cirkulära affärsmodeller i Norrbotten dök först upp på Luleå Gratistidning.