Är räddningstjänsten lika för alla?

–  Det mest slående är att majoriteten av räddningstjänsterna, 52 procent, uppger att man inte kontinuerligt kan upprätthålla den politiskt beslutade beredskapen, säger Ida Luther Wallin.

Deras studie, som fokuserar på deltidsanställda brandmän, bygger på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps rapport från 2003 men har kompletterats en ny enkät.

–  På mindre orter och landsbygd finns ofta inte ekonomi för enbart heltid, men det är också svårt att hitta rätt personal för deltidstjänster i glesbygd. Det som är mest alarmerande är att det direkt påverkar kommunernas förmåga att upprätthålla beredskap och därmed förse hela Sveriges befolkning med ett likvärdigt skydd mot olyckor, säger Ida Luther Wallin.

Det finns ingen entydig lösning på problemet i och med att förutsättningarna är olika från kommun till kommun. Det som är tydligt är att det är upp till våra politiker och staten att försöka stötta räddningstjänsterna på ett annat sätt än vad som görs idag och att investera mer i landsbygden.

– Målsättningen borde vara att leda Sverige till att bli ett ledande land som ligger i framkant när det gäller att utveckla, främja och stödja landsbygden, säger Lena Håkansson.

 Detta inlägg finns i sin helhet på Luleå Tekniska Universitet hemsida https://www.ltu.se/ltu/media/news