Är svenskan världens längsta språk?

Är svenskan världens längsta språk?

Att bilda ord kan göras på många sätt. Till exempel genom att sammansätta ord så att två ord blir ett. Ett fenomen som är väldigt vanligt i det svenska språket. I den senaste utgåvan av Svenska Akademiens ordlista (SAOL) finns till exempel 125 000 ord, av dessa är 90 000 sammansatta. Ett faktum som fick Theres Brännmark, universitetsadjunkt vid Luleå tekniska universitet, att leka med tanken på om svenskan kan anses vara världens längsta språk.

Finns en avgränsningsproblematik

– I grunden är detta såklart en omöjlig fråga att svara på då vi rör oss med olika språktyper. Det finns en hel del avgränsningsproblem, hur ska vi till exempel förhålla oss till polysyntetiska språk som grönländska där ett ord kan gestalta en hel mening eller arabiska skriftspråk som använder sig av konsonantskrift, säger Theres Brännmark och poängterar att långa ordbildningar inte på något sätt är unikt för det svenska språket.

– Även om vi kan bilda långa ord i svenskan, det längsta som finns i SAOL tycks vara realisationsvinstbeskattning, så går det att hitta ännu längre ord i till exempel tyskan och finskan.

Theres Brännmark ser det som helt avgörande för ett språks överlevnad att det sker en ständig förnyelse och utveckling.

– Svenskan har alltid varit framstående vad gäller att uppfinna nya ord och ordbildningar. Det är också ett språk som tagit influenser från andra kulturer vilket medfört att vi använder oss av en hel del låneord, som outfit eller ett direktöversatt ord som ståuppkomiker. Just denna utveckling är en avgörande del i att hålla språk vid liv.

Nya fenomen föder nya ord

I takt med nya fenomen uppkommer även behovet av nya ord. Runt 1915 hade vi svenskar uppenbarligen ett behov för ordet cirkelresonemang, 1936 blev övergångsställe upptaget i nyordlistan, hemmafru etablerades under 1950-talet och 1975 såg det då så moderna ordet pappaledighet dagens ljus. Men Theres Brännmark är noga med att påpeka att en kreativ utveckling av språket och fenomenet sammansatta ord har en uråldrig historia.

– Det verkar faktiskt som att det här är tidlöst. Vi tror oss veta att sammansatta ord kan ha sitt ursprung så långt tillbaka som för 5-6000 år sedan i vårt indoeuropeiska urspråk och det finns definitivt exempel på sammansatta ord i fornsvenskan.

Kontakt

 Detta inlägg finns i sin helhet på Luleå Tekniska Universitet hemsida https://www.ltu.se/ltu/media/news