Åtta tjänster ska bort på Norrbotten Medias redigeringsnav i Norrköping

Åtta tjänster ska bort på Norrbotten Medias redigeringsnav i Norrköping

NTMs redigeringsnav i Norrköping startades 2014 och har idag 12 dagstidningar och 12 gratistidningar.

Redigeringsnavet i Norrköping ska bantas från 22.5 tjänster till 14.5. Enligt ledningen för NTM är bakgrunden det dåliga ekonomiska läget.

Det är Journalisten.se som har tagit del av ett internt mejl som Anders Odelius, chef för NTMs redigeringsnav skriver till medarbetarna. Där berättar han om de förändringar av arbetssätt som föreslås. Bakgrunden är det dåliga ekonomiska läget och Anders Odelius hänvisar också till att annonsintäkterna minskade med 70 miljoner förra året, kan man läsa på sajten. Förhandlingarna med fackklubben påbörjas i början av mars.

 

Tjänster från Norrbotten till Norrköping

NSD och Kuriren som ges ut av Norrbottens Media med ägarna Norrköpings Tidningar gjorde denna resa redan 2014 då redigeringen av tidningarna med 10 tjänster flyttades från Norrbotten till redigeringsnavet i Norrköping.

Kuriren och NSD ges ut av Norrbottens Media med huvudägarna Norrköpings Tidningar.

– Vi tillhör en stor koncern och kan dra fördelar av det. Det här är ett bra sätt att göra en besparing utan att försämra kvaliteten. Vi frigör resurser till lokal journalistik och kan göra satsningar, sa Norrbottens medias dåvarande vd Erik Ranängen till Norrbottens Kuriren 2014.

Före det hade ett stort antal tjänster inom annonsproduktion, ekonomi, privatmarknad och kundtjänst flyttats ned till Norrköping.

Källa: Journalisten.se, Medievärlden, Kuriren.se