Besöksnäringen i Luleå fortsätter att växa

Luleå är en av de ledande destinationerna i norra Sverige mätt i antal besökare.

Besöksnäringen i Luleå omsatte 959 miljoner kronor under 2017. Det är en ökning med 31 miljoner från 2016. Totalt genererades nära 1,6 miljoner turistiska övernattningar under samma period. Tillväxten från besöksnäringen ger också klirr i kassan för Luleå kommun som fick 53 miljoner i skatteintäkter.

Hotellgäster spenderade 420 miljoner kronor och var därmed den ekonomiskt viktigaste boendekategorin. Logi ligger högst omsättningsmässigt, men under senare år har restaurang och shopping fått allt större betydelse och de svarar för 42 % av omsättningen.

Sverige är fortsatt den största marknaden och visar en stabil tillväxt. Positivt är att andelen utländska besökare ökar snabbt. Vi noterar att Storbritannien, Holland och Norge, tre av Visit Luleås prioriterade geografiska marknader, ökar stadigt till stor del tack vare kontinuerlig marknadsbearbetning.

– Mycket talar för Luleå som besöksmål; vi är regionens ledande handelsstad, vi har störst hotellutbud och möteskapacitet i länet, vi har god tillgänglighet med regionens största flygplats inom bara 10 minuters transfertid till centrum. Detta är faktorer som ger oss utmärkta förutsättningar för en hållbar och långsiktig bearbetning av nationell och internationell marknad för mötes- och privatresenärer, säger Jenny Hellman, vd på Visit Luleå.

Uppgifterna kommer från TEM-rapporten (turistekonomisk modell) som sammanställt SCB-statistik från helåret 2017.