Cecilia Palm vald till global organisation för vuxenutbildning: “Hedrad över uppdraget”

Den svenska folkbildaren Cecilia Palm blev under april månad vald till styrelseledamot för den globala organisationen för vuxenutbildning och folkbildning ICAE (International Council for Adult Education). 

– Jag är hedrad över uppdraget och ser fram emot att arbeta för vuxenutbildning på ett internationellt plan. Det ska verkligen bli spännande att i styrelsen arbeta med representanter för olika länder och delar av världen. Även om vi i Norden har ett väl utvecklat system för vuxenutbildning i olika former, finns det alltid mycket att lära av andra, säger Cecilia Palm.

Cecilia Palm har i snart 40 år arbetat för folkbildning och vuxenutbildning i Sverige och är i dag generalsekreterare för Folkuniversitetet och styrelseledamot i studieförbundens intresseorganisation Studieförbunden. För den globala vuxenutbildningen ser hon bland annat vikten av att stärka arbetet med Agenda 2030, särskilt mål fyra gällande utbildning och livslångt lärande.

Citat ur Cecilia Palms ansökningsbrev: 

“I believe in the beneficial effects of all kinds of education. Education promotes understanding and tolerance as well as a better life for the individual and provides the means for democratic participation. It is important to strengthen non-formal education as a complement to formal education, especially when it comes to lifelong learning. I also think that we must encourage and facilitate international exchanges in education in order to widen perspectives.”

Källa: Studieförbunden