Cybersäkerhet i fokus

Cybersäkerhet i fokus

– Det är viktigt att öka kunskap, kompetens och medvetenhet runt cybersäkerhet om vi ska kunna säkra vårt demokratiska samhälle, viktiga samhällsfunktioner, kritisk infrastruktur, industrihemligheter och medborgarnas integritet. I detta arbete är satsningar och samarbeten inom forskning, utveckling och kompetensförsörjning centralt. Dagens seminarium är ett första steg att uppnå dessa syften, säger Luleå tekniska universitets rektor Birgitta Bergvall-Kåreborn.

Heldagsseminariet ”Cybersäkerhet – hur klarar Sverige det pågående kriget” är ett samarrangemang mellan Luleå kommun och Luleå tekniska universitet. Deltagarna på det välbesökta seminariet kunde lyssna till föreläsare från bland annat Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, FRA, Saabs affärsenhet cyber security, Internetstiftelsen i Sverige och Luleå tekniska universitet.

 Detta inlägg finns i sin helhet på Luleå Tekniska Universitet hemsida https://www.ltu.se/ltu/media/news