Ditwin

Dags att säga hej till vår medlem Ditwin och vd Thomas Marklund.
Vad gör Ditwin?
– För oss är processen från idé till att en produkt släpps ut på marknaden det som intresserar oss mest. Samhället står idag inför den fjärde industriella revolutionen, ofta kallad Industri 4.0. En förändring som handlar om att minska tid och kostnad för att utveckla och tillverka en produkt genom digitalisering, virtuella modeller och automatisering. Vi på Ditwin jobbar med att snabbt sätta oss in i en verksamhet, förstå behoven, hitta lösningar och göra den norrländska industrin redo för framtiden, Industri 4.0.

Ditwin har ett nära samarbete med Siemens PLM Software, som är världsledande leverantör av innovativa PLM-lösningar – Product Lifecycle Management. Det gör att vi ständigt kan ligga i frontlinjen med senaste nytt inom PLM, CAD, CAM, CAE och DM.

Varför har ni valt att gå in som medlem hos Luleå Näringsliv?
– På Ditwin brinner vi för att kunna bidra till näringslivets utveckling. Som medlemmar får vi möjlighet och tillgång till Luleå Närngslivs kompetens och nätverk för att både kunna hjälpa andra men också för egen utveckling.

Läs mer om Ditwin på https://ditwin.se