Dokumentär livsgärning prisades

Dokumentär livsgärning prisades

– Det känns fantastiskt roligt, det är både en stor ära och väldigt mycket pengar som naturligtvis är ett välkommet tillskott när man, som jag, frilansar och har en väldigt ojämn ekonomi. Det ger mig en stor frihet, säger Maud Nycander och understryker att det är något speciellt med att vinna just Eric Forsgrens dokumentärfilmspris.

– Det är det största dokumentärfilmspris som finns i Sverige så jag är verkligen själaglad idag.

Eric Forsgrens dokumentärfilmspris delas ut vid den årliga dokumentärfilmsdagen i Piteå som är ett samarrangemang mellan Luleå tekniska universitet, Filmpool Nord, Sparbanken Nord och Piteå Kommun. Sedan ett antal år sedan är även dagen en del av Norrbotten Media Week.

Kommer in i annars slutna världar

Maud Nycander har en lång karriär inom den dokumentära filmen och har en rad framgångsrika dokumentärfilmer på sitt CV. Hon har bland annat vunnit Guldbaggar för filmerna ”Nunnorna” och ”Palme”. Det som lockade henne med dokumentärfilm var möjligheten att komma närmare inpå människor än vad som annars är brukligt.

– Du tillåts komma in i världar som annars är slutna. Jag drivs även av nyfikenhet på andra människor och hur verkligheten faktiskt ser ut. Jag vet aldrig riktigt hur filmerna kommer se ut i början, utan det ska vara en resa där filmen har möjlighet att förändras under arbetets gång, just i mötet med verkligheten.

Maud Nycander tilldelas priset för sina insatser inom dokumentärfilm. Även om priset kan ses som en hyllning till hennes livsgärning känner Maud Nycander att hon inte på något sätt är färdig med filmskapandet.

– Jag har fortfarande flera filmer i mig, det har jag.  Det finns ett antal påbörjade projekt men det är i ett alldeles för tidigt stadie för att jag ska kunna avslöja något i dag.

Hög status

Dokumentärfilmens status har förändrats genom årens lopp och i dag upplever Maud Nycander att genren åtnjuter en helt annan respekt än vad som tidigare varit fallet.

– Nu för tiden är det högstatus med dokumentärfilm på ett sätt som inte alls var fallet tidigare. Det har verkligen gått spikrakt uppåt de senaste åren. Nu för tiden finns det till och med intressenter från näringslivet som vill investera i mina filmer och det är någonting var helt uteslutet för 20 år sedan.

Eric Forsgren, som instiftade priset 2008, var den först anställde vid Sveriges Radio som fick i uppdrag att spegla Norrland för svenska folket, från slutet av 50-talet och framåt. Priset har delats ut i tio års tid med en årlig prissumma på 100 000 kronor. Årets prisutdelning var tänkt att vara den sista i ordningen men nu öppnas det upp för en möjlig fortsättning.

– Alla inblandade i denna dag är väldigt positiva till arrangemanget och vi kommer jobba för att dokumentärfilmsdagen ska leva vidare men kanske i en annan form. Min bedömning är att det troligtvis blir en dokumentärfilmsdag även nästa år, avslöjar Lars Hallberg, tidigare universitetslektor vid Luleå tekniska universitet och en av arrangörerna av dokumentärfilmsdagen.

 Detta inlägg finns i sin helhet på Luleå Tekniska Universitet hemsida https://www.ltu.se/ltu/media/news