Efterlängtad löneökning för Piteå kommuns sjuksköterskor

I 2019 års lönerevision höjs lönerna för Piteå kommuns sjuksköterskor. Efter en lång avtalsrörelse landar lönerevisionen på 7,7 procent, vilket är bästa resultat i Norrbotten. Förhoppningen är att kommunen ska bli mer konkurrenskraftiga som arbetsgivare.

Sjuksköterskor är en yrkesgrupp med stora utmaningar kopplat till kompetensförsörjning. Inte bara i kommunen, utan i hela landet. I årets lönerevision för sjuksköterskor, som dragit ut på tiden på grund av en avtalsrörelse mellan Vårdförbundet och Sveriges Kommuner och Regioner, levererar Piteå kommun ett bra resultat på 7,7 procent. Flera andra kommuner landar på mellan 2 och 3 procent och Region Norrbotten på 2,73 procent. Att Piteå kommun lyckas bra med utfallet beror på flera saker.

– Både socialtjänstledningen och personalenheten delar bilden av att sjuksköterskor står inför utmaningar kopplat till rekrytering. Att vi har erfarna sjuksköterskor som vill jobba hos oss är avgörande för att vi ska kunna bedriva vård med hög patientsäkerhet. Löneökning är ett sätt att möta det, säger Helena Magnusson, avdelningschef på Socialförvaltningen i Piteå kommun.

Starkt signalvärde
Att höja lönerna för en konkurrensutsatt arbetsgrupp som länge haft en medioker löneutveckling ger ett stort värde som arbetsgivare. Det menar Lena Vennberg, styrelseledamot i Vårdförbundet avdelning Norrbotten.

– Det signalerar att man vill premiera medarbetarna genom att värdera kunskap och erfarenhet. Det i sig är en stark rekryterande faktor. Jag brukar lyfta fram Piteå kommun som ett positivt exempel i årets lönerevision. Det är en arbetsgivare som följer intentionen med vårt nya löneavtal, säger Lena Vennberg som suttit med i de lokala förhandlingarna.

Sjuksköterskeyrket har präglats av en sammanpressad lönestruktur under många år. Trots att ingångslönen höjts sedan några år tillbaka har det varit svårt att höja sin lön som erfaren sjuksköterska. Det har gjort att mindre erfarna sjuksköterskor kommer in med likvärdig eller till och med högre lön än de med lång erfarenhet. Årets löneavtal premierar därför särskilt yrkesskickliga, vilket sker retroaktivt från och med 1 april 2019.

– Genom att lyfta lönetaket har vi nu medlemmar i Piteå kommun som får upp emot 6 000 kronor i löneökning varje månad, vilket gör att de kliver över 40 000 kronor i månadslön. Är man erfaren ska det absolut vara rimligt och så ser löneutvecklingen ut i många andra branscher. Nuvarande löneavtal sträcker sig över tre år så det gäller för Piteå kommun att fortsätta leverera bra resultat hela avtalsperioden. Tanken är att de särskilt yrkesskickliga ska kunna följas och att man ser en fortsatt utveckling av lönespridningen, säger Lena Vennberg.


Socialtjänsten förbättras
Utöver en efterlängtad lönerevision har kommunens 60 sjuksköterskor ytterligare förändringar att vänta efter årsskiftet.Under året har en arbetsgrupp bestående av sjuksköterskor, chefer och kommunens personalavdelning gemensamt identifierat områden som behöver förbättras för att ytterligare öka attraktiviteten som arbetsgivare.

– Större möjligheter till kompetens- och karriärutveckling samt en tydligare organisation är några faktorer som efterfrågats, säger Helena Magnusson.

Den 1 januari 2020 träder en ny organisation för Piteå kommuns socialtjänst i kraft. Det innebär bland annat en separat hälso- och sjukvårdsorganisation som man hoppas ska förbättra både för verksamheten och för sjuksköterskor som yrkesgrupp.

– Just nu rekryterar vi två chefer som kommer att ha ansvar för de flesta av sjuksköterskorna. Vi tror att en gemensam hälso- och sjukvårdsorganisation leder till bättre kompetensförsörjning samt ett tydligare fokus på hälso- och sjukvårdsfrågorna, säger Helena Magnusson.

Källa: Piteå kommun