En bank för oss i Norrbotten

Ellinor Lundström, Länschef för Handelsbanken i Norrbotten

I höstas publicerades nyheten om kommande förändringar inom Handelsbankens kontorsverksamhet. Bankens plan var att skapa ett ännu större fokus på de lokala marknaderna, inte minst här i Norrbotten. Nu undrar du kanske vad förändringarna kommer att innebära för dig som kund?

Några månader har gått sedan Handelsbanken presenterade sin förändringsprocess och flera bankkontor här i Norrbotten har slagits ihop. Kanske har du fått längre till ditt närmaste bankkontor, och det kan naturligtvis upplevas som negativt. Men Handelsbanken tänker tvärt om. Banken har en starkt tro på att närheten till kunderna kommer att öka ytterligare i och med den här förändringen. Handelsbankens närhet och service handlar inte om antalet bankkontor. Idag finns många olika sätt att mötas och den tekniska utvecklingen går snabbt framåt. I takt med att det blir allt lättare för dig att sköta enklare bankärenden digitalt och via telefon samlar banken ännu mer beslutskraft och specialistkompetens på de lokala bankkontoren. De bankkontor som finns kvar kommer erbjuda mer kvalificerad rådgivning, större flexibilitet och ännu snabbare beslut. Dessutom är bankens personliga rådgivare aldrig längre än ett telefonsamtal bort. Precis som vanligt.

Lokalt fokus

Handelsbanken har delat in sin verksamhet länsvis. Varje län har en egen chef, med uppdrag att skapa ett ännu tydligare lokalt fokus. Bankkontoren i varje län kommer att specialisera sig ännu mer på sitt närområde och sin marknad, vare sig det handlar om näringsliv, bostadsmarknad eller den lokala fotbollsklubben. Banken planerar helt enkelt att bli ännu mer fokuserad, ännu mer lokal och ännu mer tillgänglig.

”Vår bank står aldrig still”

Ellinor Lundström är länschef för Handelsbanken i Norrbotten. Hon berättar mer om bakgrunden till förändringen i länet.

– Vi anpassar oss nu efter hur kundernas beteende har förändrats de senaste åren. Kunderna har till och med kanske sprungit om oss lite, nu gör vi en förändring där vi springer ikapp. Vi har märkt att många kunder allt mer sällan har behov av personliga möten på bankkontor, och att de som väljer att besöka oss där efterfrågar mer avancerad rådgivning. Dessutom har vi sett att den digitala kompetensen har ökat enormt bland våra kunder. Vår bank står aldrig still. För att kunna anpassa erbjudandet till våra kunders föränderliga behov befinner vi oss därför under ständig utveckling för att vara en relevant bank för våra kunder och affärspartners – och även som arbetsgivare.

Enligt Ellinor ska Handelsbanken bli ännu mer decentraliserad och ännu mer tillgänglig för kunderna. Bankkontoren kommer att få mer specialistkompetens samtidigt som banken kommer satsa ännu mer på bankens personliga service på telefon och de digitala tjänsterna.

– När du går in på ett bankkontor, eller ringer oss, ska du få prata med någon som kan ta beslut, i så stor utsträckning som möjligt. På det sättet får våra kunder bästa möjliga service och snabba beslut.

Lokal beslutskraft och långsiktiga relationer

– Vår idé om hur vi ska driva bank bygger på tilltro och respekt, för kunder och för medarbetare. Så har det alltid varit och kommer det alltid att vara. Vi fortsätter vara en stabil bank med lokal beslutskraft, långsiktiga relationer och lokalt förankrat kontorsnät här i Norrbotten, precis som tidigare. Vår affärsidé och företagsfilosofi, som gör oss unika, kommer aldrig att förändras.

Finns kvar på marknaden

På vissa platser i länet stänger man en fysisk lokal, men det innebär inte att banken lämnar marknaden. I och med att fler rådgivare samlas på ett och samma bankkontor skapas större förutsättningar för kundbesök och samarbeten runtom i länet. Precis som tidigare fortsätter banken att stötta det lokala näringslivet och föreningslivet runt om i länet.

– Oavsett hur du vill träffa oss – på bankkontoret, digitalt eller personligen – så finns vi här. Det är viktigt att poängtera att vi endast lämnar en fysisk lokal, inte marknaden. Vi ser fram emot att jobba vidare med våra privatkunder och företagskunder och har mycket positiva framtidsutsikter för relationen med dig som kund i Norrbottens län. Vi är övertygade om att vi genom förändringen i kontorsnätet får ännu större befogenheter och möjligheter att erbjuda ännu bättre personlig service.

Källa: Handelsbanken i Norrbotten

Inlägget En bank för oss i Norrbotten dök först upp på Luleå Gratistidning.