Expertlista: Forskare om Kallak | Luleå tekniska universitet

Frågan om eventuell järnmalmsbrytning i Kallak/Gállok i Jokkmokks kommun är högaktuell. Luleå tekniska universitet har forskare som ur olika perspektiv kan belysa och svara på frågor gällande Kallak.

Miljöfrågor relaterat till gruvbrytning:
Lena Alakangas, professor i tillämpad geokemi, 0793-391396, Lena.alakangas@ltu.se
Pressbild
på Lena Alakangas.

Relationen mellan gruvnäring och kulturarv/världsarv:
Dag Avango, professor i historia, 0730-650 296, dag.avango@ltu.se
Pressbild
på Dag Avango.

Naturresurspolitik och naturresurskonflikter:
Karin Beland Lindahl, biträdande professor i statsvetenskap, har följt Kallakfallet i många år och publicerat flera rapporter och artiklar om det, 0920-493293, karin.beland.lindahl@ltu.se
Pressbild
på Karin Beland Lindahl. 

Prospektering och geologisk karaktärisering av malmfyndigheter. Hur påverkas förutsättningarna för prospektering i Sverige av beslutet?:
Nils Jansson, biträdande professor i malmgeologi, 0920-491487, niljan@ltu.se
Pressbild
på Nils Jansson. 

Norrbottens berggrund, svenska mineralförekomster, prospektering samt geologi i allmänhet:
Olof Martinsson, universitetslektor och teknologie doktor i malmgeologi, har erfarenhet från nämnda områden både från forskning och tidigare anställningar, 070-3401246, Olof.Martinsson@ltu.se
Pressbild
på Olof Martinsson. 

Tillståndsprövning av industriell verksamhet, däribland gruvor och stålverk:
Maria Pettersson, professor i rättsvetenskap, ämnesföreträdare, 070-220 99 11, Maria.Pettersson@ltu.se
Pressbild
på Maria Pettersson.

Miljöpåverkan, vattenpåverkan och dammsäkerhetsaspekter kopplat till planerad gruvdrift vid en vattenkraftutbyggd älv. Hur frågan om gruvdrift påverkar lokala relationer i samhället gällande renskötsel, hållbarhet och förhoppningar om nya arbetstillfällen:
May-Britt Öhman, docent i miljöhistoria, gästande biträdande professor och gästforskare i historia, har följt frågan om Gállok-Kallak sedan 2012, 0920-491946, may-britt.ohman@ltu.se
Pressbild
på May-Britt Öhman. 

Detta inlägg finns i sin helhet på Webbplatsen www.mynewsdesk.com

Källa: Luleå Tekniska Universitet, Luleå

Inlägget Expertlista: Forskare om Kallak | Luleå tekniska universitet dök först upp på Luleå Gratistidning.