“Familjehem – att vilja hjälpa en annan familj med deras barn”

Det är underbart när de placerade barnen börjar få tillit till en och vågar visa känslor, säger Sussi och Johan Zakrisson i Boden som är familjehem inom Balans Behandling. Deras handledare Sofia Adolfsson Sundström säger att fler familjehem behövs i Norrbotten.

Att vara familjehem är fantastiskt! Det är givande och berikande men också utmanande och spännande att ha någon annans barn till låns.

Sussi och Johan Zakrisson ångrar inte en sekund att de valde att bli familjehem inom Balans Behandling.

– Vi har två egna hemmavarande barn och ett barn till låns från en annan familj. Det fungerar mycket bra, säger Sussi som har en lång yrkesbakgrund inom skola och förskola. 

– Man behöver absolut inte ha någon professionell bakgrund för att vara familjehem – det viktiga är att ha plats i bostad, kalender och hjärta. Resten brukar lösa sig, menar Sussi.

Balans Behandling har funnits sedan år 2014 och är en etablerad aktör i Norrbotten.

– Vi tog vårt första uppdrag för nästan två år sedan. Det var en tonårsflicka som var hos oss i nästan ett år. Idag rår vi om en tonåring på heltid samt är kontaktfamilj åt en tolvåring varannan helg, berättar Johan. 

Alla har sin historia 

De barn som kommer till familjehem via Balans behöver av olika anledningar bo utanför sin ursprungsfamilj.

– Jag känner stor ödmjukhet inför föräldrar som inser att deras barn behöver bo i en annan familj under en period. Min erfarenhet är att alla föräldrar älskar sina barn men inte alltid kan vara boendeförälder på heltid, förklarar Sofia Adolfsson Sundström som är familjehemshandledare på Balans.

Barnen blir blivit familjehemsplacerade via Balans Behandling av socialtjänsten i sin kommun. Hur länge barnet stannar i familjehemmen varierar utifrån barnets behov. 

– Mitt arbete består av att handleda familjehemmen och ge stöd till de biologiska föräldrarna. Ibland innebär det också att vara socialtjänstens förlängda arm i mötet med barnet, förklarar Sofia. 

Relation och trygghet 

– Det viktigaste för oss vuxna i ett familjehem är relationen till barnen, och om möjligt även deras familj. Att visa barnet och familjen öppenhet och att de är värdefulla, säger Johan

– Det gäller att få dem att känna att vi verkligen vill att de ska bo hos oss och att vi tycker om dem precis som de är, menar Sussi. 

I vardagen handlar det om att stötta i skolarbetet och göra vanliga saker tillsammans på ett positivt vis. 

– Det är underbart när de placerade barnen och deras föräldrar börjar få tillit till en – tror på det man säger och att man vill dem väl, menar Johan. 

Stöd från Balans

– Utan Balans och Sofia skulle det vara svårt i en del lägen. Vi kan alltid och när som helst vända oss till Sofia. Och så har vi avstämningsmöten med henne varje vecka, säger Sussi. 

– Det uppkommer alltid frågor från familjehemmet och ursprungsfamiljen i vardagen. Ibland är det svårt för familjehemmen att veta var gränsen går för vissa beslut. En del frågor kan jag själv besvara och andra frågor måste jag bolla med uppdragsgivaren, säger Sofia.

Källa: Balans Behandling

Mer information om Balans Behandlings familjehemsvård finns på www.balansbehandling.se. Du kan också kontakta oss på telefonnummer 020-877 800 om du vill veta mer om att bli familjehem. På www.socialstyrelsen.se under ”Familjehem” finns generell information om ämnet. 

Inlägget “Familjehem – att vilja hjälpa en annan familj med deras barn” dök först upp på Luleå Gratistidning.