Fler utbildningsplatser i Norrbotten när yrkeshögskolan växer

Idag har Myndigheten för yrkeshögskolan beviljat 12 ansökningar om att få bedriva YH-utbildning i Norrbottens län. Beslutet innebär 615 nya utbildningsplatser. ”Vi stärker vår närvaro i hela landet och fortsätter utbyggnaden av yrkeshögskolan”, säger Myndigheten för yrkeshögskolans generaldirektör Thomas Persson.

Efter beslut i riksdagen hösten 2017 har en mycket omfattande utbyggnad av yrkeshögskolan påbörjats. Fullt genomförd 2022 kommer antalet årsplatser ha ökat 45 procent och antalet studerande stigit från 48 000 till ungefär 70 000. Större volymer i yrkeshögskolan ger bättre förutsättningar att svara mot arbetslivets behov av kompetens generellt, men det gör det också lättare att skapa goda villkor för bättre kompetensförsörjning i olika delar av landet.

Under de tio år som utbildningsformen funnits har de tre storstadsregionerna tagit en allt större del av utbildningsplatserna. Under de senaste tre åren har den geografiska spridningen förbättrats och med de beslut Myndigheten för yrkeshögskolan presenterar idag stärks utbudet av YH-utbildningar på landsbygden ytterligare. Samtidigt är det fortfarande arbetslivets behov av kompetens som står i centrum.

-Vi har gjort vår hemläxa och påbörjat ett arbete för en ännu bättre geografisk spridning av yrkeshögskolans utbildningsplatser. Med dagens beslut får vi en förbättrad kompetensförsörjning i hela landet och förhoppningsvis också färre misslyckade rekryteringar, säger generaldirektör Thomas Persson.

Arvidsjaur och Piteå delar på utbildning

En tydlig trend är att allt fler utbildningsanordnare ansöker om att få bedriva en utbildning delad mellan flera studieorter. Det underlättar rekryteringen av studerande och gör det möjligt att kompetensförsörja fler områden med en och samma utbildning. Totalt har 36 YH-utbildningar med flera studieorter beviljats. Detta innebär bland annat att man i bland annat Arvidsjaur kommer att kunna utbilda specialistundersköterskor trots att det inte är utbildningens huvudort.

– Vi har aktivt uppmuntrat utbildningsanordnare att sprida sina utbildningar med hjälp av flera studieorter. Redan idag finns det flera som är bra på att bedriva utbildningar på det här sättet och jag tror att vi kommer att se en utveckling med fler nya flexibla lösningar, säger generaldirektör Thomas Persson.

Utbildningar som beviljats i denna ansökningsomgång

 • Specialistundersköterska Multisjuka Äldre, Arvidsjaur och Piteå
 • Mjukvarutestare, Boden
 • Byggproduktionsledare, Gällivare
 • Medicinsk sekreterare, Luleå
 • Ambulanssjukvårdare, Luleå
 • Stödpedagog, Luleå
 • Trafiklärare, Luleå
 • Byggnadsingenjör Digitalt byggande, Luleå
 • VVS- och energiingenjör, Luleå
 • Integrationspedagog, Piteå
 • Socialpedagog, Piteå
 • Internationell vindkraftstekniker, Piteå

Medräknat tidigare års beslut finns nu ett utbud av totalt 1819 utbildningsplatser på yrkeshögskolorna i länet. 

Information om befintligt utbildningsutbud finns på yrkeshogskolan.se

Mer om resultatet i ansökningsomgången finns på myh.se

Källa: Myndigheten för yrkeshögskolan