Forskare hjälper Indien med konstgjorda glaciärer

Forskare hjälper Indien med konstgjorda glaciärer

Forskare vid Luleå tekniska universitet ska hjälpa jordbrukare i norra Indien att säkra tillgången på vatten, genom att bidra med vetenskaplig kunskap till de unika försök som pågår i området med konstgjorda glaciärer. I april reste forskaren Anshuman Bhardwaj själv till Ladakh för att officiellt starta samarbetsprojektet och få en första uppfattning av de artificiella glaciärerna på plats och byggstrategin bakom.

 Detta inlägg finns i sin helhet på Luleå Tekniska Universitet hemsida https://www.ltu.se/ltu/media/news