Fossilfritt resande med anpassade styrmedel

Fossilfritt resande med anpassade styrmedel

– För att nå målet med en fossiloberoende fordonsflotta 2030 kommer olika styrmedel att behövas. Men om dessa inte är anpassade efter olika regionala förutsättningar kan de bli onödigt kostsamma, både för samhället och för enskilda individer. Det är sannolikt inte samhällsekonomiskt effektivt med styrmedel som exempelvis riktar sig mot att alla ska köra elbilar, eftersom geografiska och demografiska skillnader leder till olika kostnader för införandet av elbilar i olika delar av landet, säger Linda Wårell, biträdande professor i nationalekonomi.

Regionala förutsättningar påverkar attityd och val 

I projektet ska forskarna undersöka fem svenska kommuner av varierande storlek som är geografiskt utspridda. De vill ta reda på om regionala förutsättningar påverkar individers inställning till, och kostnad för, att välja fossiloberoende transportalternativ. Forskarna menar att det kan finnas stora skillnader beroende på om man bor i en storstad eller mindre ort, i norr eller söder.

– Ett tydligt exempel är när högre beskattning på bränsle diskuteras. Då bli de regionala skillnaderna märkbara och det uppstår spänningar. I områden där det inte finns alternativa färdmedel blir bilen ett viktigt transportmedel. Vi ska studera vilka konsekvenser olika åtgärder skulle få för människor i olika delar av landet, vilka som gynnas eller missgynnas av olika åtgärder, säger Kristina Ek, biträdande professor i nationalekonomi.

– Man kan till exempel ifrågasätta om det är klokt att ge subventioner till elbilar i storstadsregioner. Det är troligt att rabatten går till de mest välbeställda, som köper en ny liknande bil i vilket fall, istället för att använda den väl utbyggda kollektivtrafiken. Och när man väl har köpt en elbil kostar den även ganska lite att köra. Utsläppen minskar, men man kanske kör mer och därmed ökar trängseln i innerstan, säger Kristina Ek.

Osäkerhet kring framtidens transportalternativ

Forskarna förklarar att det pågår mycket forskning om hur Sverige ska göra för att uppnå målet om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030, samtidigt som det finns en stor osäkerhet.

– Idag vet vi att vi har elbilar och att det finns biodrivmedel. Men vi vet inte vad som blir det rådande transportalternativet. Det kan vara så att hela vårt transportsätt kommer förändras i snabbare takt än vi förväntar oss med digitalisering, robotisering och förarlösa bilar, säger Kristina Ek.

– Det kan även vara så att det finns regionala skillnader i hur man uppfattar en sådan förändring. För många kan bilen även ha ett stort symbolvärde. Därför kan det till exempel vara ett hinder för omställningen om många vill äga sin bil, och köra den själv. Vår forskning ska mynna ut i en diskussion om olika styrmedels lämplighet, vilka som kan ha störst effekt och vilka åtgärder som behövs i olika delar av landet, avslutar Linda Wårell.

Kontakt

 Detta inlägg finns i sin helhet på Luleå Tekniska Universitet hemsida https://www.ltu.se/ltu/media/news