Framgångsrika NAViS Powerstore har nya ägare

Ronny Rönnberg lämnar över till Mikael Hjorth, en av de nya ägarna till NAViS Powerstore.

NAViS Powerstore på Storheden har i dagarna köpts av Mikael och Karolina Hjorth.
– Kul att lämna över till Mikael Hjorth som är en duktig företagare och en skicklig säljare. Han har alla strängar som behövs för att kunna driva och utveckla företaget, berättar den tidigare ägaren Ronny Rönnberg,

Mats Törnkvist har varit delägare tillsammans med Ronny Rönnberg. Han har jobbat i företaget i tre års tid och som delägare i ett år. Och han kommer att jobba kvar inom företaget.

– Mats har gjort ett jättejobb och har många värdefulla kundkontakter i sitt nätverk, berättar Ronny.

Ronny startade Navis Powerstore 2011 i en butik intill Max på Midgårdsvägen och det blev snabbt för trångt.

Sedan flyttades företaget intill Laitis på Ålgatan och för tre år sedan hamnade man på Storheden utanför Luleå.

– Storheden är det bästa tänkbara läget man kan ha, säger Ronny Rönnberg.

Företaget har haft en imponerande utveckling. Inte bara när det gäller omsättning, utan även när det gäller flyttning till allt större och finare lokaler allt eftersom.

– Vi har dessutom sett till att ha de rätta produkterna samtidigt som vi jobbat hårt med utveckling och marknadsföring, berättar Ronny Rönnberg.

Ronny Rönnberg tillsammans med Sofie Ledin är ägare av Kronogård Vildmark utanför Kåbdalis, en anläggning som erbjuder jakt, fiske och snöskoterkörning och vandringar i naturen.

– Vi tackar alla kunder som vi haft under åren, som har hjälpt oss att få den fantastiska utveckling och fina omsättning som vi fått. Ett mycket stort tack, hälsar Ronny Rönnberg. Och tillägger:

– Det kommer bli samma trevliga atmosfär och fina service även i fortsättningen. Så pass känner jag Mikael Hjorth.

Källa: NAViS Powerstore Text: Kenneth Strömberg