Gestaltningsprojekt redovisade i Skellefteå

Gestaltningsprojekt redovisade i Skellefteå

I utställningen visas filmer, karaktärsgestaltningar och artefakter, allt skapat under vårens examensperiod. Vernissagen den 30 maj var välbesökt, snabbt fylldes lokalen med intresserade åskådare som vid tillfället även kunde möta studenterna bakom de olika projekten. Utställningen på Skellefteå museum visas hela sommaren fram till den 26 augusti 2018.

Utbildningen Film och TV scenografi/Attributmakeri är sedan hösten 2017 utvecklad till ett kandidatprogram under namnet Visuellgestaltning Filmdesign. Förstaårs studenterna på programmet Visuellgestaltning Filmdesign och studiekamraterna på Visuellgestaltning Digitaldesign har även de avslutat två gestaltningsprojekt från våren som presenterats på Campusbiblioteket i Skellefteå. Vernissagen den 28 maj samlade en intresserad publik som fick se två installationer som finns att beskåda fram till den 28 augusti.

 Detta inlägg finns i sin helhet på Luleå Tekniska Universitet hemsida https://www.ltu.se/ltu/media/news