Hör ljudmiljön innan den finns

Hör ljudmiljön innan den finns

Det handlar om byggnader och rum för bostäder och kontor men tekniken kommer även att fungera för idrottshallar, skolor och andra funktioner.

– Vi kommer att ge möjligheten att höra ljudmiljöer innan de finns, vilket kommer att förbättra förutsättningarna för att fatta rätt beslut i framtida bygg- och infrastrukturprojekt, säger Arne Nykänen.

Tidigare har Arne Nykänen arbetat med ljudapplikationer inom fordonsindustrin där ljud sedan länge använts för till exempel varningar eller påminnelser. Hans erfarenheter från detta i kombination med dataspelsteknik och psykoakustik (läran om upplevelse av ljud) kommer att resultera i prototyper för att demonstrera VR-ljud.

– Realistiska VR-presentationer kommer att användas för att demonstrera teknikens potential, säger Arne Nykänen.

Forskningen i projektet ”VR-baserade verktyg för design av goda ljudmiljöer” bedrivs tillsammans med och på uppdrag av konsultföretaget Tyréns och Stiftelsen för strategisk forskning.

I media:

 Detta inlägg finns i sin helhet på Luleå Tekniska Universitet hemsida https://www.ltu.se/ltu/media/news