Inbjudan till digital pressträff 8 februari: Förutsättningar för svensk-finsk vätgasinfrastruktur

En högtryckspipeline för vätgas runt Bottenviken är en infrastruktursatsning som nu utreds av forskningsinstitutet RISE och Luleå tekniska universitet. Behovet av förstudien motiveras med de stora industriella satsningarna i norra Sverige och Finland på fossilfri stålframställning, där mycket stora mängder grön vätgas behövs. Målet är att ta fram scenarier och lösningar för vätgasens roll i industrin och energisystemet i stort. I Finland görs en liknande undersökning.

Den svenska förundersökningen ”Hydrogen, energy system and infrastructure in Northern Scandinavia and Finland ” utgår från de stora vindkraft- och vätgasprojekt som pågår i Sverige, Finland och Norge. Förstudien, som ska vara klar till hösten, ska analysera förutsättningarna, möjligheterna och hindren för en gasinfrastruktur längs Bottenviken. De långsiktiga resultaten av förstudien och det efterföljande arbetet ska bland annat klargöra hur ett optimerat kombinerat energisystem, inklusive el och vätgas, kan realiseras ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, för att möta behoven hos de stora industriprojekten i norra Sverige. Stålproduktionen kommer att vara den största användaren av vätgas i norra Skandinavien och Finland.

Välkomna till en digital pressträff för att höra mer om den svenska förstudien ur tekniska, samhälleliga och företagsekonomiska aspekter. Även den finska motsvarigheten till förundersökning presenteras.

När: 8 februari kl 10.00-11.00 (10.00-10.30 berättar de medverkande mer om projektet, 10.30-11.00 frågestund för journalister)

Anmälan till digitala pressträffen: katarina.karlsson@ltu.se, senast 7 februari 15:00

Medverkande: Johan Sandstedt, forsknings och affärsutvecklare på RISE, Rikard Gebart, professor i energiteknik och verksamhetsledare för Luleå tekniska universitets vätgassatsning CH2ESS, Hedvig Paradis, VP Hydrogen, H2 Green Steel, Niklas Eklund, ansvarig för utvecklingsområde infrastruktur/vätgas LKAB, Staffan Sandblom, Head of Hydrogen Development Fortum, Janus Brandin, regional utvecklingsdirektör Region Norrbotten, Juha Lehtonen, Research Professor VTT Technical Research samt Matti Malkamäki, Chairman of the Board, Hycamite TCD Technologies Oy

I den svenska förstudien som finansieras av Vinnova deltar även Linde Gas, Fu-Gen, Lhyfe, LKAB, Svenska Kraftnät, Skellefteå Kraft, Uniper (Sydkraft AB,) STI, ABB, Fortum, H2 Green Steel, Liquid Wind, Nordion Energi, Vattenfall, Business Sweden, SSAB (TBE) och Sweco.

Detta inlägg finns i sin helhet på Webbplatsen www.mynewsdesk.com

Källa: Luleå Tekniska Universitet, Luleå

Inlägget Inbjudan till digital pressträff 8 februari: Förutsättningar för svensk-finsk vätgasinfrastruktur dök först upp på Luleå Gratistidning.