Internationell synlighet för norra Sverige genom Smart City Sweden

Varje år inkommer en mängd förfrågningar från internationella intressenter som vill ta del av smarta svenska hållbara stadslösningar. Smart City Sweden är den nationella export- och investeringsplattform som nu etablerats för att visa upp och demonstrera exempel på smarta och hållbara stadslösningar för att öka spridningen av dessa internationellt.  

Med utgångspunkt i Sveriges exportstrategi och agenda 2030-målen ska Smart City Sweden bidra till att stärka relationerna mellan svenska företag och potentiella utländska köpare och investerare. Som nationell satsning knyter Smart City Sweden samman många initiativ under rubriken Hållbara smarta städer. Plattformen fungerar som en mötesplats för utländska intressenter och svenska aktörer (företag, expertis, organisationer, myndigheter) med fokus på att främja export.

I norra Sverige finns många innovativa och spännande företag liksom smarta och hållbara lösningar. Med fokus på bioekonomi, ren energi och smarta hållbara städer har norra Sverige placerat sig på kartan. North Sweden Cleantech utgör en av sex noder runt om i landet som samordnar besöken kopplat till plattformen. North Sweden Cleantechs samarbete med Smart City Sweden är en del i satsningen för att stimulera till fler internationella affärer för regionen och dess företag.
  – Det här är en fantastisk möjlighet för norra Sverige att synas internationellt och att kunna organisera och följa upp inkommande besök på ett sätt som är enhetligt för hela landet. Förhoppningen är att vi genom att vara en del av den nationella satsningen kan öka det internationella utbytet och affärsmöjligheterna för organisationer och företag i vår region. Säger Jenny Åkermark, Internationell affärsutvecklare, North Sweden Cleantech

Smart City Sweden finansieras av regeringen och koordineras av Energimyndigheten. Export- och investeringsplattformen drivs av IVL Svenska miljöinstitutet i nära samarbete med regionala affärsfrämjande organisationer och privata företag. Satsningen inkluderar också sju stycken myndigheter vilka bistår med expertis inom sina respektive områden.
  – Vi är oerhört glada att norra Sverige finns med i den här satsningen, regionen erbjuder många spännande lösningar som förtjänar en ökad synlighet internationellt. säger Hanna Eriksson Lagerberg, projektledare Smart City Sweden.

Källa: North Sweden Cleantech