Isreducering ska hjälpa Luleå hamn

Isen ställer till stora problem för sjöfarten i Luleå hamn.

Isen utmanar Luleå hamn vintertid. Smältning av is med hjälp av varmt vatten i smältbassäng och strömbildare kan vara en möjlighet att minska problemen. Under den gångna vintern har en isreduceringsstudie genomförts i Luleå hamn.

Isreduceringsstudien är en av totalt sex delstudier som görs inför farledsprojekt Malmporten i Luleå. Syftet är att hämta in olika slags kunskaper som kan användas i projektet som beräknas starta under 2022-2024.

90 procent av europeiska unionens järnmalmsproduktion har anknytning till Luleå hamn och därför är Luleå prioriterad som strategisk hamn av EU.

Dagens farled in till Luleå är lång och smal. Det innebär bland annat att fartygen inte kan backa ut genom den efter att ha lossat eller lastat vid kaj. Fartygen får därför hjälp av bogserbåt att vända vid kaj, men när isen bryts flera gånger i vändområdet skapar det stor istillväxt.

Se pressmeddelande från Sjöfartsverketlänk till annan webbplats