Johan Torgerstad blir ny HR-chef på SunPine

Johan Torgerstad blir ny HR-chef på SunPine. Med förflutet som rekryteringskonsult ska han hjälpa företaget att växa.
– Att bygga ett starkt och attraktivt varumärke blir viktigt, konkurrensen på arbetsmarknaden är hård.

Du tillträder som ny HR-chef på SunPine, vad är det som lockat dig till bolaget?

– Det är ett modernt bolag på en marknad som ligger helt rätt i tiden kopplat mot hållbarhet, där deras utveckling är helt klart världsledande.

Det är ett företag som just nu lägger stort fokus på rekrytering, så du hamnar mitt i ”hetluften”. Vad ser du som största utmaningen som HR-chef?

– Vi ska växa med cirka tio anställda, där ligger en del av utmaningen i att bibehålla företagskulturen när nya arbetskamrater kommer in i företaget. Men, vi får också vara realister då det är hård konkurrens på arbetsmarknaden, därför blir jobbet med att bygga ett starkt varumärke en naturlig del i utmaningen. Egentligen handlar det om hur vi ska attrahera rätt personer att söka jobb hos oss.

Du har själv jobbat med just rekrytering på Cesab, hur tänker du att kraven på en arbetsgivare förändrats?

– Varumärket blir allt viktigare. Det kan också vara viktigt att kunna presentera en plan på hur vi kan erbjuda en karriär och hur vi får en utveckling av varje person i företaget, på alla nivåer.

OK, vi börjar väl det arbetet bums då, varför ska den som läser detta fundera på att söka sig till SunPine?

– Här kan man på riktigt påverka och bidra till att Sverige kan nå klimatmålen, detta via att SunPines talldiesel reducerar upp mot 90 procent CO2 jämfört med fossil diesel. Sen är det ett framgångsrikt företag med en utarbetad kultur där man har nära till beslut och ordentliga utvecklingsmöjligheter.

Fakta:
Namn: Johan Torgerstad
Ålder: 49
Familj: Fru Ingela, son 21 år och bonusdotter 18 år
Gjort tidigare: Rekryteringskonsult, HR Manager, Officer

Källa: SunPine