Klart med vd för Luleå Business Region

Styrelsen i det kommunala bolaget Luleå Business Region AB har beslutat att utse Jenny Hellman till ny vd. Hon tillträder den 1 oktober och lämnar då sin roll som vd för Visit Luleå.

Vid årsskiftet går de tidigare delägda kommunala bolagen Luleå Näringsliv och Visit Luleå samman i det nya helägda kommunala bolaget Luleå Business Region.

– Styrelsen är väldigt glad att Jenny Hellman tackat ja till uppdraget som vd för Luleå Business Region. Jenny har kunskap från både offentlig sektor och det lokala näringslivet och mångårig erfarenhet av organisationsutveckling och ledarskap. Hon kommer att spela en nyckelroll i etableringen av det nya bolaget som en viktig aktör i Luleås tillväxtarbete, säger Niklas Nordström, styrelseordförande för Luleå Business Region AB.

– Det känns oerhört spännande att få leda Luleå Business och arbetet med att växla upp näringslivsutvecklingsarbetet i Luleå. I närtid blir mitt fokus att bygga struktur och skapa förutsättningar för det nya bolaget. Jag kommer att sätta mig in i Luleå Näringslivs framgångsrika arbete och skapa mig en tydligare bild av näringslivets branschspecifika behov och förväntningar, säger Jenny Hellman.

Fram till årsskiftet bedrivs det operativa arbetet fullt ut inom ramen för respektive verksamhet för att inte tappa tempo. Det är något som ägarna i både Luleå Näringsliv och Visit Luleå varit noggranna med att betona.

– Många av de insatser vi arbetar med i Luleå Näringsliv är både komplexa och fleråriga. Vi har från styrelsen arbetat medvetet för att säkerställa att organisationen fortsätter ha tydlig handlingskraft och fokus på det framåtriktade arbetet, så att vi kan få en bra övergång till det nya bolaget, säger Göran Carlsson, styrelseordförande för Luleå Näringsliv AB.

Li Skarin fortsätter som vd för Luleå Näringsliv fram till årsskiftet.

Maria Wahlberg, kommunikationsansvarig på Visit Luleå, går från den 1 oktober in som tf vd för Visit Luleå och kommer att leda verksamheten till årsskiftet.

Källa: vartlulea.se, Luleå kommun