Live från seminarium ”Så bygger vi en attraktiv stad” – Paneldiskussion: Fyra röster om den attraktiva platsen

Tobias Lindfors, vd Studentconsulting: Integration och mångfald som
förutsättning för regionens utveckling.
Susann Jonsson, vd Filmpool Nord: Kultur som viktig byggsten.
Staffan Sarbäck, universitetsdirektör Luleå tekniska universitet:
Universitets betydelse för en regions attraktivitet.
Monica Wikström-Johansson, klubbdirektör Luleå Basket:
Idrott bygger starka platsvarumärken.

Seminarium ”Så bygger vi en attraktiv stad”
Inledning: Moderator Li Skarin och kommunalråd Niklas Nordström.
Video/Facebook Luleå kommun