Näringslivsfrukost 22/6 2017

Tema: Människor driver regional tillväxt. Medverkade i panelsamtal gjorde:
Pia Huuva, Utblick Tornedalen, Stefan Karlsson, Hotellentreprenör, Linda Viljeros, Vineyard Event & Konferens & Stefan Lindbäck, Lindbäcks Bygg.

Moderator: Charlotte Lindmark
Artist: Toyne RIngvald

Facebook/Luleå Näringsliv AB