Luleå Gratistidning vann annonsupphandling för Luleå kommun – men nu måste den göras om

Annonsupphandlingen för Luleå kommun överklagades till Förvaltningsrätten av Norrbottens Media som ägs av Norrköpings Tidningar. Fotomontage.

När Luleå Gratistidning som ingår i Norrbotten Gratistidning vann en stor upphandling för Luleå kommuns annonsering tog Norrköpings-ägda Norrbottens media i med hårdhandskarna och anlitade en juristfirma från Stockholm. Nu måste upphandlingen göras om – utifrån teknikaliteter.

– Det är synd att det blir försenat och kostar onödigt med pengar för skattebetalarna men vi ser fram emot att kunna ta fram ett ännu starkare anbud, säger Peder Gidlund, ägare och ansvarig utgivare på Luleå Gratistidning.

Två anbud kom in när Luleå kommun gick ut för att upphandla annonsering för kommande två åren med option för förlängning ytterligare två år – Luleå Gratistidning och Norrbottens media.

Utifrån de kriterier som Luleå kommun ställt upp bedömdes att Luleå Gratistidnings anbud var bättre. Men det gillades inte av konkurrenten Norrbottens media.

– Vi har båda haft samma förutsättningar för att lämna anbud. Men när Norrbottens media såg upphandlingen var förlorad anlitades en juristfirma i Stockholm för att söka brister i processen och lämnade in en överklagan till förvaltningsrätten i Luleå. Utifrån att Luleå kommun hänvisat till en äldre version än den nuvarande lagen (Lagen om offentlig upphandling LOU) och att det blev någon enstaka dags fördröjning i publiceringen av anbudet på internet godkände förvaltningsrätten överklagan, förklarar Peder Gidlund.

Vad tycker du om det?

– Det här tilltaget visar svart på vitt att Norrbottens mediekarta håller på att ritas om på allvar. Gratistidningarna upplever en renässans när de gamla medieaktörerna monterar ner sin verksamhet. Att det här överklagats innebär att vi blir mer taggade och vi kommer att lämna ett avsevärt starkare anbud än Norrbottens media den här gången också. Vi har dessutom den stora fördelen att många ser vikten av att jobba med en stark partner med lokalt ägande, inte en där pengarna slussas ut ur länet, avslutar Peder Gidlund.