Mycket stort intresse för Lulebos nya trygghetsboende

Intresset är stort för Lulebos trygghetsboende på Mjölkudden.

Cirka 600 intresseanmälningar har inkommit för de 80 nybyggda lägenheterna i trygghetsboende på Mjölkudden. Kommande vecka sker tilldelning och därefter tecknas avtal med hyresgästerna. Inflyttning påbörjas i juli.

– Det stora intresset är över våra förväntningar och det känns väldigt bra att Lulebo kan erbjuda ännu ett trygghetsboende och på Mjölkudden där det idag inte finns något, konstaterar Lulebos Vd Anna-Stina Nordmark Nilsson.

I samband med inflyttning som påbörjas i juli är även det nybyggda parkeringshuset intill trygghetsboendet klart. Bilplatserna kommer att bli bokningsbara under våren och erbjuds till boende i trygghetsboendet och övriga hyresgäster på Mjölkudden

Lulebo bygger för närvarande även ett nytt trygghetsboende på Bergnäset. Det blir 120 lägenheter fördelat på två hus, investeringen uppgår till cirka 205 Mkr. Inflyttning beräknas till sensommaren 2018.

– Vi får redan många förfrågningar gällande trygghetsboendet på Bergnäset. De lägenheterna kommer att släppas för intresseanmälan under våren 2018, säger Anna-Stina Nordmark Nilsson.

Sedan tidigare har Lulebo trygghetsboende i Gammelstad och på Örnäset. Inkluderat Mjölkuddens och Bergnäsets trygghetsboende kommer Lulebo att ha närmare 300 lägenheter i kategorin.

Trygghetsboende är en boendeform för de som är 70 år eller äldre. Det är inte ett vårdboende utan ett boende anpassat till äldres fysiska och sociala behov. I syfte att förebygga ensamhet och isolering planeras och genomförs gemensamma aktiviteter i samråd mellan de boende och trivselvärden som är knuten till boendet. Lulebo har precis påbörjat rekrytering av en Trivselvärd till trygghetsboendet på Mjölkudden.

Lulebo AB startade i början av 1996 genom ett övertagande av stiftelserna Lulebostäders och Bostadsbyggens fastigheter. År 2016 omsatte vi drygt 570 miljoner kronor och vi är en av landets största allmännyttiga bostadsföretag.