Norrbottens Media blir Norr Media

Mediehuet i Luleå. Norrbottens Media med ägarna Norrköpings Tidningar byter namn till Norr Media.

Norrbottens Media som ägs av Norrköpings Tidningar byter namn i samband med förvärvet av Piteå-Tidningen och Norran (Skellefteå). Det nya namnet på bolaget har blivit Norr Media AB.

I oktober kom Norrbottens Medias ägare NTM överens med Piteå-Tidningens och Norrans respektive ägare om att köpa de två tidningarna. Både Norran och Piteå-Tidningen har varit lokalt ägda tidningar men nu hamnar även de under Norrköpings Tidningars vingar. Sedan tidigare utges även Kuriren och NSD av Norrbottens Media.

– Det är en historisk affär som gör oss starkare tillsammans. Det är skönt att affären är genomförd och nu startar det verkliga arbetet med att skapa ett starkt gemensamt företag med bättre förutsättningar än vi haft var för sig tidigare, säger Mats Ehnbom vd för Norr Media AB på den egna webbplatsen Norrbottens Affärer.

I samband med affären går Norr Media AB in i förhandlingar med de fackliga organisationerna för att slå fast den nya organisationen för bolaget. Neddragningar är att vänta då det följer ett tydligt mönster i tidigare mediaaffärer.