Norrmejerier investerar i ökad fryskapacitet vid Luleå mejeri

Andelen samdistribuerat gods växer stadigt i Norrmejeriers transporter av kylda och även frysta livsmedel. Nu tas ytterligare ett frysrum i drift vid Luleå mejeri.

– Det är mycket bra att vi kan ta med större volymer av frysta varor. Samdistribution är ett vinnande koncept för hållbara livsmedelstransporter i Norrland. Belastningen på miljön minskar och transporterna blir också mer ekonomiskt hållbara, säger Anders Fredriksson.

Större frysyta möjliggör volymökning av frysta varor
Frysytan vid Luleå mejeri ökar med 50 procent och cirka 80 kvm, en yta som motsvarar cirka 80 rullburar fryst gods.

– Med större frysyta i Luleå kan vi ännu bättre tillgodose våra kunders behov och de kan få ännu fler varor i en och samma bil. När vi planerar och optimerar körrutter då är vår devis att den mest hållbara milen är den mil som aldrig behöver köras, säger Anders Kandelin, chef SCM, Norrmejerier och Lincargo

Fakta och bakgrund Samdistribuerat godsRedan i mitten av 90-talet började Norrmejerier ta med andra leverantörers varor tillsammans med mejerivarorna. I det egna transportbolaget Lincargo har andelen samtransporterat gods ökat för varje år och 2018 växte volymen med sex procent och utgör nu 61 procent av den totala godsvolymen. Allra störst är andelen i Norrbotten med uppemot 70 procent gods från andra leverantörer.

Källa: Norrmejerier